Zosnul Jeho Preosvietenost’ vladyka Tichon, bývalý biskup komárňanský. Týmto vás chceme poprosit’ o modlitby za jeho nesmrteľnú dušu.

Zosnul Jeho Preosvietenost’ vladyka Tichon, bývalý biskup komárňanský. Týmto vás chceme poprosit’ o modlitby za jeho nesmrteľnú dušu.

So zármutkom a zároveň nádejou vo vzkriesenie a večný život sme dnes prijali správu o zosnutí Jeho Preosvietenosti Tichona, bývalého biskupa komárňanského. Týmto vás chceme poprosiť o modlitby za jeho nesmrteľnú dušu. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 6. júla 2017 o 6.00 h v Katedrálnom chráme svätého Títa v Heraklione, hlavnom meste ostrova Kréta. Víčnaja jemú pámjať!