Znovuvydanie zborníka = opravenie chýb

Znovuvydanie zborníka = opravenie chýb

Sláva Isusu Christu

pracujeme na opravovaní Veľkého zborníka, avšak opravovanie chýb v zborníku je časovo náročná činnosť a najťažšie z toho je chybu nájsť.
Preto by sme Vás chceli poprosiť o pomoc s touto prácou, hľadaním chýb.
Zasielajte nám chyby o ktorých viete, napríklad v takomto formáte:
strana 933, pisn 3., odsek 2, preklep: tvárj, správne: tvár
str. 369, chyba: ikona sv. Dionísios, správne: sv. Dimítrij

Už nahlásené chyby a chyby o ktorých vieme sú zhromaždované na tomto odkaze:
https://docs.google.com/document/d/1NgKlM6bykRODKgy-6TaPbTFANnK4oFRI-ZYu6x3Ev88/edit?usp=sharing

V prípade záujmu pomôcť nás kontaktujte na email: oprava.zbornika@gmail.com

Spasí Hospodi.
S pozdravom
Edičný tím.

Užitočné odkazy na bohoslužobné knihy v elektronickej forme:
http://www.orthlib.info/
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/