Život v bunke a konflikt stvorenia

Život v bunke a konflikt stvorenia

… semená podľa svojho druhu… Gn 1. 12.

Konflikt stvorenia

Videá na tému empirických podkladov stvorenia sveta (najkvalitnejší obraz je v anglickej verzii, zaujímavé obrázky začínajú v 35 minúte a pokračujú v ďalších videách, len v poslednom ôsmom videu, kde autor sumarizuje, na konci uvádza jednu čiastočne nepravoslávnu myšlienku o pokryteckej úcte k prorokom):

v slovenčine:

videá 4, 5, 6, 7 dostupné len ako paralelný dabing do češtiny https://www.youtube.com/watch?v=kYJ5L2m4KFs&index=4&list=PLz7ixMwQs9VA3Oh5qApnym34dMp2k5yMJ

 

originál, to isté v angličtine: https://www.youtube.com/watch?v=qMU1soRrtJk&list=PL13eE2x3qhPktufTQOHw0wsMOPdxFky-P

a to isté v ruštine: https://amazingdiscoveries.tv/c/104/Genesis_Conflict_-_Russian/

 

 


Život v bunke

Videa sú ukážkou zatiaľ len povrchného pohľadu s vybratím nám známych procesov, vrchol ľadovca toho čo sa skutočne odohráva v bunke. Na videách možno sledovať dokonalé stroje na úrovni niekoľkých molekúl, ako napríklad proteinový motor.

https://www.youtube.com/watch?v=FzcTgrxMzZk

(Potrebné zapnúť ruské titulky:)

Your Body’s Molecular Machines [ru – titulky]

Pripravil Dometian.

Ďalšie zaujímavé odkazy:

Zoznam vedecky absolútne sporných bodov evolučnej teórie: [EN] The Origin of Life and the Suppression of Truth

Neexistuje kompletná vedecká teória ani hypotéza pre biologickú makro evolúciu: [EN] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079610723000585