Život v bunke a konflikt stvorenia – aktualizované, slovenský dabing

Život v bunke a konflikt stvorenia – aktualizované, slovenský dabing

Život v bunke

Videa sú ukážkou zatiaľ len povrchného pohľadu s vybratím nám známych procesov, vrchol ľadovca toho čo sa skutočne odohráva v bunke. Na videách možno sledovať dokonalé stroje na úrovni niekoľkých molekúl, ako napríklad proteinový motor.

(Potrebné zapnúť ruské titulky:)

 

 


Konflikt stvorenia

Videá na tému vedeckých podkladov stvorenia sveta (zaujímavé obrázky začínajú v 35 minúte a pokračujú v ďalších videách, v poslednom ôsmom videu autor sumarizuje a na konci uvádza jednu nepravoslávnu myšlienku o úcte k prorokom):

v slovenčine:

videá 4, 5, 6, 7 dostupné len ako paralelný dabing do češtiny https://www.youtube.com/watch?v=kYJ5L2m4KFs&index=4&list=PLz7ixMwQs9VA3Oh5qApnym34dMp2k5yMJ

 

originál, to isté v angličtine: https://www.youtube.com/watch?v=qMU1soRrtJk&list=PL13eE2x3qhPktufTQOHw0wsMOPdxFky-P

a to isté v ruštine: https://amazingdiscoveries.tv/c/104/Genesis_Conflict_-_Russian/

Pripravil Dometian.