Zimná olympiáda v Uličskom Krivom 2023

Zimná olympiáda v Uličskom Krivom 2023

V krásnu zimnú a slnečnú nedeľu 12. februára sme v Uličskom Krivom organizovali “Zimnú olympiádu 2023”. Ďakujeme Dobrotivému Bohu, že nám požehnal tak nádherné počasie, plné snehu a slnka. Po úvodnej modlitbe začalo okolo 30 detí súťažiť v rôznych športových disciplínach a zimných hrách. O zábavu nebolo núdza a snehu, športu i srandy si užil každý dosť. Vyhodnotenie našej Zimnej olympiády prebiehalo v Kultúrnom dome, kde na nás čakal vynikajúci guľáš a sladké šišky s čajom. Bez odmeny neodišlo ani jedno dieťa – všetci si to za svoju účasť zaslúžili. Pokračovalo sa tanečnou zábavou, stoličkovým tancom pre malých i veľkých. Chceme poďakovať a vyprosiť Božie požehnanie pre všetkých sponzorov – nám známym i Bohuznámym, ktorí túto akciu finančne i vecne podporili. Poďakovanie patrí tiež Obci Uličské Krivé za poskytnutie priestorov, našim skvelým kuchárkam (mňam!) a vôbec každému, kto sa nejakým spôsobom pričinil o priebeh našej akcie – t. j. i všetkým súťažiacim deťom a ich rodičom. Naši športovci boli nielen z Uličského Krivého, ale aj zo Zboja, Novej Sedlice, Ruského Potoka, Uliča a Sniny. Všetkým na “mnohaja i blahaja lita”!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151908767693447&id=100086229723054