Zásady prispievania do Istiny

 
1. Články sa posielajú do 5. dňa v mesiaci (napr. článok do februárovej Istiny treba poslať do 5. januára atď.) na mail: clanky.istina@gmail.com

2. K článku vždy pripojte aj obrázok (ak môžete aspoň 2 alebo 3), aby to nemusel robiť technický redaktor. Prosím, úplne ideálne je posielať vlastné fotky. Ak nemáte, vyberajte z pravoslávnych stránok. Obrázky nikdy nevkladajte do Wordu, ale pripojte ich ako osobitnú prílohu. Minimálne rozlíšenie obrázka 800×600!
 
3. Čo sa týka rozsahu jedna strana v Istine je 2000 znakov BEZ medzier vo Worde. Dve strany v Istine je 4000 znakov BEZ medzier vo Worde. Väčší rozsah treba v predstihu konzultovať so šéfredaktorom.
 
4. Príspevok musí mať vždy názov, podpis – meno, a ak ste použili nejakú knihu alebo web, dopíšte aj zdroj. Zdroj musí byť uvedený aj pri obrázku.
 
5. Pozvánky na akcie musia byť poslané minimálne mesiac pred konaním akcie.
 
Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme po dohode so šéfredaktorom. Redakcia si vyhradzuje právo publikovať články, ktoré sú výhradne v súlade s učením pravoslávnej cirkvi a nijakým spôsobom nepoškodzujú dobré meno pravoslávnej cirkvi. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a štylistickú úpravu textov. Redakcia informuje, že časti článkov môžu byť publikované na oficiálnej stránke Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS a rovnako na facebookovej a instagramovej stránke Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS a časopisu ISTINA. Príspevky nehonorujeme.
 
Činnosť mládežníckeho časopisu ISTINA môžete podporiť ľubovoľnou čiastkou na účet: SK19 8330 0000 0025 0228 2852 (Fio banka) ! ĎAKUJEME!
 
Vypracoval: Alexander Hričko 22. augusta 2023