Zasadnutie Výkonného výboru 25.08.2022

Zasadnutie Výkonného výboru 25.08.2022

Zasadnutie Výkonného výboru Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
•Výbor vyhodnocoval aktivity, ktoré boli finančne podporené v poslednom období.
• Rovnako sa výbor zaoberal prípravou púte a oslavami chrámového sviatku v Ladomirovej.
• V bode rôzne odzneli rôzne podnety a návrhy na riešenie života Bratstva a cirkvi.
Sláva Bohu za všetko!