ZASADALA EDIČNÁ RADA BRATSTVA

ZASADALA EDIČNÁ RADA BRATSTVA

V pondelok 4. marca 2024 sa uskutočnilo v kancelárii Bratstva zasadnutie Edičnej rady Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Jej zasadnutie viedol predseda rady Kamil Kurťak. Na zasadnutí boli prítomní aj členovia vedenia prezident BPM Alexander Hričko a viceprezident Alexander Zalevskyj. Osobne sa zasadnutia zúčastnil predseda dozornej rady Vladimír Gerka a v dištančnej forme aj členovia DR Katarína Sopková a Štefan Pružinský. Rovnako bol prítomný duchovný BPM za Prešovskú eparchiu jerej Milan Petrisko.

Členovia Edičnej rady sa zaoberali uplynulou činnosťou edičnej rady za posledné obdobie. Poverený šéfredaktor Istiny Alexander Hričko informoval o stave Istiny v roku 2024, o jej hospodárskej a organizačnej činnosti a ďalších úspechoch a problémoch s ktorými sa Istina potýka.

Edičná rada sa uzniesla na tom, že vyhlasuje výberové konanie na miesto šéfredaktora Istiny. Zabezpečenie konania vykoná Alexander Hričko v súčinnosti s členmi edičnej rady (podmienky konania, plagát, termíny a pod.)

Zvyšná časť rokovania bola venovaná aktuálnym otázkam cirkevného a spoločenského života.

Zdroj: Alexander Hričko