ZASADAL VÝKONNÝ VÝBOR BRATSTVA

ZASADAL VÝKONNÝ VÝBOR BRATSTVA

V sobotu 13. apríla 2024 v sídle Bratstva zasadal Výkonný výbor na ktorom boli prítomní členovia vedenia Bratstva, vedúci skupín alebo ich poverení zástupcovia, duchovní Bratstva a ďalší hostia.

Výkonný výbor sa zaoberal: 

  • prijatím nových členov Bratstva,
  • zriadením skupiny BPM v Klenovci,
  • zaradením členov do jednotlivých skupín,
  • prípravou riadneho Valného zhromaždenia.

Výkonný výbor určil termín konania Valného zhromaždenia na sobotu 22. júna 2024 v Prešove, buď na Pravoslávnom kňazskom seminári alebo na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. Výkonný výbor taktiež navrhol niekoľko kandidátov do jednotlivých funkcií v Bratstve. Voľba prebehne na najbližšom Valnom zhromaždení.

Zvyšná časť rokovania bola venovaná aktuálnym otázkam cirkevného a spoločenského života.

Zdroj: Alexander Hričko