Vyšlo nové číslo časopisu Istina – január 2021

Vyšlo nové číslo časopisu Istina – január 2021

Milí priatelia, veríme, že Vás vzhľad i obsah novej Istiny poteší. V tomto roku Vás môže zaujať niektorá z nových rubrík, napríklad Pravoslávie vo svete, Život mladého človeka, Tvorivé dielne či Istinkáči na trangáči =) 

Redakciu potešia Vaše odozvy, alebo aj fotografie z Vašich cirkevných obcí, ktoré sa môžu použiť na titulke Istiny, či pri rôznych článkoch. Isto máme aj v našich chrámoch a pravoslávnych rodinách zachytené pekné momentky, ktoré by skrášlili náš časopis. Posielajte ich aj so stručným popisom na adresu Istiny: istina12@gmail.com.
Ďakujeme!