Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 11/2023

Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 11/2023

Tentokrát bystrému oku čitateľa nemôže uniknúť článok z púte na Senderov, čo je to polnočnica a veľmi zaujímavé čítanie o gruzínskom svätcovi Gabrielovi Ugrebadze a mnoho ďalšieho.

Súčasťou tohto čísla sú aj faktúry s predplatným Istiny na rok 2024. Prosíme dodržiavať lehoty na zaplatenie a variabilné symboly!

                                                                                    Príjemné čítanie!

Činnosť Istiny môžete podporiť na uvedené číslo účtu: SK1983300000002502282852

                                                                                      Spasi Hóspodi!