Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 09/2023

Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 09/2023

V septembrovom čísle Istiny sa môžete dočítať o duchovnom stretnutí mládeže v Komárne, detských letných táboroch na Sninských rybníkoch a 10. ročníku Tábora ICHTYS. Rovnako Vás bezpochyby zaujme rozhovor s matuškou Helenou Kuzanovou a životy Svätých českých novomučeníkov, ktorých pamiatku si pripomíname 5. septembra.

                                                                                      Príjemné čítanie!

                                       Činnosť Istiny môžete podporiť na uvedené číslo účtu: SK1983300000002502282852

                                                                                      Spasi Hóspodi!