Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 08/2023

Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 08/2023

V augustovom čísle Istiny sa môžete dočítať o púti na Závadku, duchovnom stretnutí mládeže v Bratislave a Topoľčanoch. Taktiež Vás bezpochyby zaujme pochvalné slovo Cyrilovi a Metodovi, ako aj rozhovor s bývalým prezidentom Bratstva bratom Viktorom Dutkom a mnoho iného.

                                                                       Príjemné čítanie!

                                       Činnosť Istiny môžete podporiť na uvedené číslo účtu: SK1983300000002502282852

                                                                                      Spasi Hóspodi!