Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 07/2023

Vyšlo nové číslo časopisu ISTINA 07/2023

V júlovom čísle Istiny sa dozviete o Dni detí v Prešove, púti z Medzilaboriec do Krásneho Brodu, o Novodobých svätých, a rovnako je pre Vás pripravený rozhovor s dlhoročným mládežníkom a ikonopiscom pánom Miroslavom Kosom.

                                                                                  Príjemné čítanie!

                                       Činnosť Istiny môžete podporiť na uvedené číslo účtu: SK1983300000002502282852

                                                                                                      Spasi Hóspodi!