Výsledky súťaže Pravoslávny chrám

Výsledky súťaže Pravoslávny chrám

Pravoslávna cirkevná obec v Snine vyhlásila pre žiakov 2. stupňa základných škôl súťaž “Pravoslávny chrám”. Deti mali za úlohu pripraviť projekt – vybrať si ľubovoľný pravoslávny chrám na Slovensku, vyhľadať o ňom základné informácie a doplniť ich zodpovedajúcimi ilustráciami.

Ocenení boli títo autori:

  1. ročník: Filip Andrejko, Ema Čornaničová, Timea Ihnatková, Soňa Plišková
  2. ročník: Nina Čornaničová, Luka Gaberšek, Nella Hricková, Sára Chimičová, Tamara Šiškanová
  3. ročník: Alexandra Blašková, Slavomír Čornanič, Michaela Dvoranová, Lea Gaberšek, Jana Jakoubková,  Alex Semjon, Justín Soroka
  4. ročník: Nina Harkotová, Ján Kovaľ
  5. ročník: Viktória Bindzárová, Patrik Buchlák, Ivona Kolcunová, Sofia Plišková, Sebastián Šelepák

Fotky: https://www.facebook.com/pco.snina/photos/ms.c.eJw1yMENACAIA8CNjFRL6f6LGY3c87BrGWIwzBIGfrAIY0ZHzhvh7JBfSB2lF~_kD3awRVA~-~-.bps.a.2483927291862561/2483927515195872/?type=3&theater