Vo štvrtok 4. apríla 2019 sa konala vernisáž „Hľadanie neba“.

Vo štvrtok 4. apríla 2019 sa konala vernisáž „Hľadanie neba“.

Vo štvrtok 4. apríla 2019 sa na pôde Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove konala výstava fotografií autorky PaedDr. Daniely Kapráľovej z prostredia srbských monastierov pod názvom: „Hľadanie neba“. Vernisáž výstavy slávnostne otvoril dekan fakulty prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., ktorý poukázal na historické aspekty monastierov na Balkáne, ktoré nás majú posunúť k autentickému prežívaniu súčasného kresťanstva. Viac sa dočítate v niektorom najbližšom Odkaze sv. Cyrila a Metoda.

Fotky: https://photos.app.goo.gl/5nSbv1DMQBw2PEQ48

Zaslala Eva Kahancová