[Video] 11.6.2020 (štvrtok) 16:00 v Prešove sa uskutočnila vernisáž výstavy Upevni, Bože – dejiny pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948

[Video] 11.6.2020 (štvrtok) 16:00 v Prešove sa uskutočnila vernisáž výstavy Upevni, Bože – dejiny pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948

V SNM – MRK bude 11.6.2020 o 16:00 vernisáž výstavy Upevni, Bože, ktorá je venovaná dejinám pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948. Aj keď z dôvodu stanovených hygienických opatrení nemôže prísť veľa ľudí, navštíviť ju môžete v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch… Potrvá až do roku 2022. Príďte. Nebudete ľutovať…
Cennými artefaktami expozície sú bohoslužobné knihy, vydané pravoslávnou cirkvou v 17. až 19.storočí v Kyjevsko – pečerskej Lavre v Kyjeve, Počajeve, v Budíne (Budapešti), Moskve, Ľvove a v Ladomírovej, v tamojšom Monastieri prepodobného Iova Počajevského. Pozornosť si zaslúžia aj bohoslužobné rúcha významných cirkevných osobností, napríklad protojereja Vasilija Solovieva, ako aj archimandritu Andreja Kolomackého staviteľa pravoslávnych chrámov v Prešove, Medzilaborciach, Stakčíne, v Rakoši na Ukrajine a v Olomouci, ale aj ikony zo severo – východného Slovenska zo 17. – 19. storočia, či časti ikonostasu, z dnes už nejestvujúcej obce Ruské, ktoré spravuje pravoslávna cirkevná obec v Snine. Autorom výstavy je mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc‎. – rektor Pravoslávneho bohosloveckého seminára PU v Prešove.