Valné zhromaždenie Bratstva – 17.11.2021

Valné zhromaždenie Bratstva – 17.11.2021

Valné zhromaždenie Bratstva si 17.11.2021 na svojom zasadnutí zvolilo nové vedenie. Všetkým novozvoleným predstaviteľom Bratstva touto cestou blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božej blahodate. Zároveň ďakujeme predošlému vedeniu za všetko dobré, čo pre Bratstvo spravili.