V utorok 24.decembra 2019 sme slúžili vsenočné bdenie v česť svätiteľa Spiridona Trimifuntského Divotvorcu v PCO Medvedie

V utorok 24.decembra 2019 sme slúžili vsenočné bdenie v česť svätiteľa Spiridona Trimifuntského Divotvorcu v PCO Medvedie

V utorok 24.decembra 2019 sme za účasti väčšieho množstva veriacich slúžili vsenočné bdenie v česť svätiteľa Spiridona Trimifuntského Divotvorcu v PCO Medvedie. Nočné slúženie zahájil duchovný správca o. Marián Derco privítaním veriacich o 21.00 hod v chráme sv. veľkomučeníka Dimitrija solúnskeho, ktorému je chrám zasvätený. Spoluslúžiaci kňazi: o. Peter Savčák, o.Slavomír Hudák a o. Daniel Omaska spolu s nastojateľom chrámu prinášali svoje vrúcne modlitby počas večierne, utrene, ktoré boli nakoniec zavŕšené sv. liturgiou v skorých ranných hodinách. V nádherných kázňach sa ľudu prihovorili o. Peter Savčék a o. Daniel Omaska a na záver sv. liturgie bolo uskutočnené pomazanie sv. olejom a rozdávanie antidoru.
E.K.

Fotky: https://drive.google.com/open?id=17j-NjhtbqAxODTMIehD9ruJzQcoseeRC