Úryvok z komentára A. I. Osipova ku knihe S. М. Maslenikova – Denník kajúcnika a jeho “škole pokánia”

Úryvok z komentára A. I. Osipova ku knihe S. М. Maslenikova – Denník kajúcnika a jeho “škole pokánia”

Len si to predstavte: napíšete zoznam svojich hriechov a začnete s nimi bojovať. A hľa, keď ste porazili hriech, vyškrtnete ho. Ešte ste porazili, ešte vyškrtnete. Ešte ste porazili, ešte vyškrtnete a nakoniec si poviete: “Sláva Tebe, Hospodi! Teraz ma už môžu aj zaživa kanonizovať.” Počujete, aká je to úbohosť? Úplne to protirečí učeniu svätých otcov, ktorí vravia: “Ja ani jedno prikázanie nemôžem vo svojej podstate vyplniť. Ani jedno nemôžem vyplniť. Nikolíže sotvorích blahóje pred Tobóju (nikdy som nič dobré pred Tebou nespravil)” píše sv. Makárij Veľký.

Ďalšie komentáre k “škole” Maslenikova: https://www.youtube.com/watch?v=828Z7r3Xlzc