Tábor Spišská Nová Ves – Slovinky

Tábor Spišská Nová Ves – Slovinky

21. júla 2022 sme sa zúčastnili na pravoslávnom tábore, ktorý organizuje Pravoslávna cirkevná obec v Spišskej Novej Vsi a Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

Svoje prípadné dary na chod Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku- SYNDESMOS, môžete zasielať na nižšie uvedené číslo účtu:

SK29 8330 0000 0026 0156 1590

Spasi Vás Hóspodi!