SVETOVÝ DEŇ PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE

SVETOVÝ DEŇ PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE

Svetový deň pravoslávnej mládeže je medzinárodný sviatok, ktorý bol ustanovený v roku 1992 na 14. ročníku zhromaždenia predstaviteľov pomiestnych pravoslávnych cirkví a oslavuje sa v deň sviatku Stritenija (Stretnutie Hospodina) 2./15. Februára.
Ďakovať za tento sviatok môžeme svetovej organizácií pre mládež SYNDESMOS, ktorá bola založená v roku 1953 vo Francúzsku. Grécke slovo “SYNDESMOS” v doslovnom preklade znamená “jednota ducha v spojení sveta” preto bolo ustanovené, že sa deň pravoslávnej mládeže bude oslavovať na symbolické stretnutie ducha, sveta a mladosti.
Bratstvo “SYNDESMOS” má 120 vetiev v 46 krajinách sveta a jeho náplňou je napomáhať stretnutiam mladých veriacich ľudí z celého sveta, organizuje medzinárodné letné tábory pre deti a mládež, medzinárodné pútnické zájazdy.