Stupienky spovede

Stupienky spovede

Začiatočným stupienkom spovede je spoveď podľa zoznamu hriechov. Hriechy, ktoré sme si na sebe všimli, píšeme na papierik a potom ich spovedáme pred kňazom. Existuje mnoho rozličných zoznamov hriechov, odlišujúcich sa od seba podrobnosťou a výberom hriechov. Nie je dobré sa príliš zaoberať veľmi dlhými zoznamami.

Ďalej je potrebné prejsť k spovedi podľa ôsmich hlavných vášní. Spovedáme tie isté hriechy, ktoré sme predtým spovedali ako jednu súvislú hromadu, ale teraz sa budú deliť podľa vášni, ktoré ich plodia. Takáto spoveď privádza časom k jasnému uvedomeniu si v sebe každej vášne, následkom čoho nastáva v človeku vnímanie a prehľad nad dianím vášni.

Niekoľko rokov sa kresťan pokúša bojovať s vášňami, s vypätím všetkých svojich síl, ale nakoniec pochopí, že svojimi silami nie je schopný sa s nimi vysporiadať. Odtiaľto začína jeho vedomá spolupráca s Blahodaťou. Kresťan sa učí ako funguje: kedy a za čo ho opúšťa a akými cestami sa k nemu opäť vracia.

Igumen Boris Dolženko

Zo stránky https://azbyka.ru/days/2018-03-02 v časti Практические советы, z knihy: К тихому пристанищу https://azbyka.ru/k-tixomu-pristanishhu

Pripravil Dometian.