STRETNUTIE MLÁDEŽE NA BRATSTVE

STRETNUTIE MLÁDEŽE NA BRATSTVE

Kamaráti, opäť sme stretli! ?Naše pozvanie na besedu prijal o. Peter Bačovčin z Jedľovej s matuškou Ivanou a dcérou Michaelou. Otec Peter začal študovať zdravotnícku školu ??, aby sa tak mohol ako kňaz dostať k chorým, odchádzajúcim na svoju poslednú cestu a poskytnúť im okrem zdravotnej a ľudskej aj duchovnú starostlivosť. ?‍⚕️?☦️