Správa z výkonného výboru

Správa z výkonného výboru

14. mája 2022 sa konalo Zasadnutie Výkonného výboru Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku-SYNDESMOS.

  • Výbor sa zaoberal finančnou podporou pripravovaných aktivít a podujatí jednotlivých skupín a vedenia Bratstva v nasledujúcom období.
  • Rovnako boli členovia výboru informovaní o nadchádzajúcich aktivitách, ktoré sa budú realizovať ako je MDD v Prešove, Letné tábory, Púte, Výuka formou nedeľnej školy pre Rómov v Závadke a iné.
  • Taktiež sme si vypočuli členov edičnej rady, ktorí nás informovali o stave pripravovaných publikácií.

S pozdravom

Alexander Hričko