Správa z púte z Bindtu do Závadky

Správa z púte z Bindtu do Závadky

 

Pravoslávna  cirkevná obec Závadka, je najvyššie položená dedina na Spiši, 864 m.n.m.

Pri príležitosti narodenia sv. Jána Krstiteľa sa konala 4. púť z Bindtu na Závadku, za spevu duchovných piesní. Skupinka 34 mládežníkov dorazila na večernú bohoslužbu. Počas púte nám prot. Pružinský dekan PBF vyzdvihol neduhy súčasného sveta a  význam púte, ktoré nás približujú k Bohu. Veď Christos povedal : ,,Hľadajte spravodlivosť a všetko  ostatné sa k vám pridá”. Čas, ktorý sme strávili nám naozaj priniesol veľkú radosť a dodal sily do plnenia iných povinností.
Za veľmi chutné pohostenie ďakujeme pravoslávnym  veriacim zo Závadky a zvlášť pani Márii Drabovej za chutnú kapustnicu, po ktorej bola večerňa a posvätenie vody. Našu púť sme zakončili na druhý deň  utreňou a slávnostnou svätou liturgiou, ktorú slúžili naši drahí duchovní otcovia Štefan a Nikolaj Pružinskí. Sme vďační Bohu, za jeho blahodať, priaznivé počasie a za to, že sa na Spiši vytvára nová duchovná tradícia.
Alexandra a Janka Himaľové
skupina BPM Závadka