Sobota 13.júla bola venovaná športu ?‍♂️, zábave? a oddychu?. V areáli DD sv. Nikolaja v Medzilaborciach sa konal Športový deň ?.

Sobota 13.júla bola venovaná športu ?‍♂️, zábave? a oddychu?. V areáli DD sv. Nikolaja v Medzilaborciach sa konal Športový deň ?.

Sobota 13.júla bola venovaná športu ?‍♂️, zábave? a oddychu?.
V areáli DD sv. Nikolaja v Medzilaborciach sa konal Športový deň ?.
Deti si mohli zahrať bedminton?, volejbal?alebo aj vybíjanú?. Pripravené bolo aj stanovište so streľbou zo vzduchovky ?, skákanie v mechu a mnohé iné aktivity?. Samozrejme nechýbala ani poriadná opekačka? okorenená prekvapivou sprchou dažďa ??️.
Vďaka patrí Hospodu Bohu?, že sme sa znova stretli na ďalšej akcii a tešíme sa nabudúce.
Už čoskoro! ?
_________
Шпортовый день ???
……
Суботта 13. июла была венована шпорту?‍♂️, забаві? а оддыху?.
В ареалі ДД. Св. Николая в Меджілабірцях ся конав шпортовый день?.
Діті собі моґлі заграті бедминтон?, волейбал ?ці выбіяну?. Приготовлене было і стріляня зо вздуховкы?, скаканя в міху а інше?. Нехыбала ані поріадна опікачка?. Дякуеме Господу Богу а тішіме ся ай на другый раз. ?
…….

Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bz3sqMxIZ15/?utm_source=ig_web_options_share_sheet