RODINNÁ BOHOSLUŽBA – Strastný týždeň

RODINNÁ BOHOSLUŽBA – Strastný týždeň

Drazí,
připravili jsme pro vás další texty domácích rodinných bohoslužeb na Velký čtvrtek (Pašije – Strasti), Velký pátek (včetně tipu, jak si doma připravit Plaštenici – Boží Hrob) a nakonec i na samotnou svatou Paschu, včetně “domácího” požehnání svátečních pokrmů. Doufám, že vám tyto texty pomohou kráčet společně s Bohočlověkem v naději “od slávy k slávě”. ?
Vytiskněte si je, přepošlete přátelům, zkuste zanést těm, kteří si je nemají jak zaobstarat. A hlavně se je společně modleme! (?)
Požehnanou cestu Strastného týdne! Buďte zdraví na těle i na duchu a dobré mysli! Bůh vás opatruj, vzpomeňte prosím v modlitbě.
V Christu váš vladyka Juraj.

RODINNÁ BOHOSLUŽBA VEĽKÉHO ČTVRTKA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA VEĽKÉHO PIATKU

RODINNÁ PASCHÁLNA BOHOSLUŽBA

Posolstvo PS – Pascha Christova 2020