Redakcia časopisu Istina vás prosí o fotografie, ktoré by mohli byť použité na titulnej stránke časopisu počas roku 2020

Redakcia časopisu Istina vás prosí o fotografie, ktoré by mohli byť použité na titulnej stránke časopisu počas roku 2020

Redakcia časopisu Istina vás prosí o fotografie, ktoré by mohli byť použité na titulnej stránke časopisu počas roku 2020. Môžu to byť okrem fotografií z akcií Bratstva pravoslávnej mládeže aj aktuálne zábery zo života našich miestnych cirkevných obcí, na ktorých sú deti či mládež v chráme, pri chráme, počas bohoslužieb, atď…
Je potrebné, aby na fotografii boli maximálne 4 osoby a aby mala aspoň 1,5 – 2MB.
Fotografie posielajte na adresu istina12@gmail.com.
ĎAKUJEME.