Rámcový plán akcií 2022

Plánovaná aktivita BRATSTVA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE NA SLOVENSKU-SYNDESMOS

Podľa zoznamu akcií Prešovskej eparchie na rok 2022:

Poprad:

 • chrámový sviatok v česť Vozdviženia čestného kríža 18.septembra. – účasť

Bardejov:

 • chrámový sviatok sv. Serafíma Sarovského. Dátum: 1. august. (Vsenočné bdenie z 31.7. na 1.8. 2022)- účasť
 • letný detský tábor (denný)- leto
 • florbalový turnaj v decembri. (Ak to bude možné)

Spišská Nová Ves:

 • pravoslávny tábor v SNV (júl/august)
 • mládežnícka púť z Novoveskej Huty do Sp. N. Vsi (začiatok augusta)
 • oslavy sviatku svätého Nikolaja (18. december).

Ulič:

 • Púť na tri studničky (obec Runina) je tam kaplnka zasvätená Počajevskej ikone Presvätej Bohorodičky. Dátum ešte nie je presný (sobota – posledný júlový alebo prvý augustový týždeň). Po liturgii tam začne festival, ktorý organizuje obec Runina.
 • Púť z Uliča do Uličského Krivého na sviatok Preobraženia. Dátum: 19. august (piatok).

Závadka:

 • Púť z Bindtu na Závadku na sviatok Roždestva sv. Jána Krstiteľa. Dátum: 24. júl (piatok)

Snina:

 • Na výlet zo školy (Budapešť, Praha..). Je možnosť sa pridať.
 • Možno tábor v lete

Stropkov:

 • Púť zo Stropkova do Ladomirovej na sviatok Usiknovenia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Dátum: 11. september (nedeľa). Púť by mala byť v sobotu a vsenočné bdenie zo soboty na nedeľu.
 • Chrámový sviatok v česť Položenia rizy Presvätej Bohorodičky. Dátum: 17. júl (nedeľa), vsenočné bdenie zo soboty na nedeľu.
 • Športový deň pre deti v lete (ak sa to podarí).

Prešov:

 • Chrámový sviatok v česť Roždestva Presvätej Bohorodičky. Dátum: 21.septembra (streda).- účasť

Smolník:

 • Chrámový sviatok v česť Pokrova Presvätej Bohorodičky. Dátum: 14.október (piatok).- účasť

PKS:

Humenné:

Medzilaborce:

 • Sviatok sv. Nikolaja 18/19. december
 • Chrámový sviatok Sošestvija sv. Ducha 12. jún- účasť

 

Zoznam akcií Michalovsko- Košicej eparchie:

Košice:

 • Letný tábor (júl-august)
 • Pravoslaviáda (Ak to bude možné)
 • Pravoslaviádka (Ak to bude možné)

Nižná Rybnica:

 • Púť z Klokočova do Nižnej Rybnice – celoeparchiálne slávnosti. (august)

Michalovce:

 • Púť na Senderov