Kalendár akcií – Rámcový plán 2019


Aktualizované cca. raz mesačne. Odkaz na rámcový plán z minulého roku TU.


Január

Február
2. – Hokejový turnaj SNV Správa Pozvánka
9. – Oslavy BPM Správa Pozvánka
16. – Lyžovačka, sánkovačka Závadka Správa Pozvánka
22. – Ples BPM v PO Správa Pozvánka
23. – Veselica Snina Správa

Marec
16. – Pravoslaviádka KE Správa Pozvánka
24. – Ladomirová duchovné stretnutie Pozvánka

Apríl
4.-5. – Antipascha KE Správa Pozvánka

Máj
18. – Prednes duchovnej poézie a prozy v Medzilaborciach Pozvánka
– Výlet do Tatier – SNV&PP
12. – Oslavy sviatku žien myronosíc Správa PP

Jún
– Deň detí v PO (vedenie BPM) Správa Pozvánka
– Púť do Závadky Pozvánka

Júl
13. – Púť do LE Pozvánka
21.-27. – Tábor ΙΧΘΥΣ Pozvánka
15.-20. – Tábor Medvedie
– Tábor HE
31. – Vsenočné bdenie v Bardejove spojené s duchovnou besedou

August
9. – Púť do SNV Pozvánka
18. – Púť Ulič-Uličské Krivé
– Púť SB-Ľutina
– Futbalový turnaj HE

September
– Rozlúčka s letom Medzilaborce
– Púť Stropkov-Ladomirová
– Vedomostná súťaž HE

Október
– Výlet do Tatier (SNV)

November
– Pravoslaviáda KE

December
– Valné zhromaždenie BPM v PO
– oslavy sviatku sv. Nikolaja – jednotlivé skupiny BPM
– Florbalový turnaj BJ
– koledovanie – jednotlivé skupiny BPM