Rámcový plán akcií 2019

Aktualizované cca. raz mesačne

Január
– Veselica Snina
– Ples Humenné

Február
2. – Hokejový turnaj SNV Pozvánka
9.– Oslavy BPM Pozvánka
18. – Lyžovačka, sánkovačka Závadka Pozvánka
22. – Ples BPM v PO Pozvánka
– Pravoslaviádka KE
– Sánkovačka HE
– Guľovačka BJ

Marec
– Ladomirová duchovné stretnutie
– Zbierka trvanlivých potravín HE
– Čítanie Veľkého Kánona sv. Andreja Krétskeho v Závadke

Apríl
– Antipascha KE
– Prednes duchovnej poézie a prozy v Medzilaborciach
– Oslavy sviatku žien myronosíc HE

Máj
– Výlet do Tatier – SNV&PP
– Opekačka HE

Jún
– Sobošská veselica
– Deň detí v PO (vedenie BPM)
– Deň detí v HE
– Púť do Závadky

Júl
– Tábor HE
– Tábor Medvedie
– Púť do LE
– Tábor ΙΧΘΥΣ
– Vsenočné bdenie v Bardejove spojené s duchovnou besedou

August
– Púť Ulič-Uličské Krivé
– Púť SB-Ľutina
– 10. Púť do SNV
– Futbalový turnaj HE

September
– Rozlúčka s letom Medzilaborce
– Púť Stropkov-Ladomirová
– Vedomostná súťaž HE

Október
– Výlet do Tatier (SNV)

November
– Pravoslaviáda KE

December
– Valné zhromaždenie BPM v PO
– oslavy sviatku sv. Nikolaja – jednotlivé skupiny BPM
– Florbalový turnaj BJ
– koledovanie – jednotlivé skupiny BPM