Rámcový plán akcií 2018

 

Január
20. – Veselica Snina Správa Pozvánka
26. – Ples Humenné Správa
27. – Hokejový turnaj SNV Správa Pozvánka

Február
2. – Ples BPM v PO Správa Pozvánka
17. – Oslavy BPM v BJ Správa Pozvánka
24. – Pravoslaviádka KE Správa Pozvánka
24. – Lyžovačka, sánkovačka Závadka Správa Pozvánka

Marec
18. – Ladomirová duchovné stretnutie Správa Pozvánka 
Zbierka trvanlivých potravín HE Správa Pozvánka

Apríl
13.-14. – Antipascha KE Správa Pozvánka
21. – Prednes duchovnej poézie a prozy v Medzilaborciach Správa Pozvánka
22.4 – Oslavy sviatku žien myronosíc – Správa – Humenné

Máj
Výlet do Tatier – SNV&PP – Správa Pozvánka

Jún
1. – Sobošská veselica Správa Pozvánka
2.  – Deň detí v PO (vedenie BPM) Správa Pozvánka
2. – Deň detí v HE Správa
23.-24 – Púť do Závadky Správa Pozvánka

Júl
Tábor HE Správa
Tábor Medvedie Správa
14. – Púť do LE Správa Pozvánka
22.-27. Tábor ΙΧΘΥΣ Správa Pozvánka
31. – Vsenočné bdenie v Bardejove spojené s duchovnou besedou  Pozvánka

August
18-19.8. – Púť Ulič-Uličské Krivé Pozvánka
Púť SB-Ľutina Pozvánka
10. Púť do SNV Správa Pozvánka

September
1. – Rozlúčka s letom Medzilaborce Správa
8.-9. – Púť Stropkov-Ladomirová Správa Pozvánka
22. – Vedomostná súťaž HE Správa Pozvánka starý termín

Október

November
Pravoslaviáda KE Správa Pozvánka

December
1. – Valné zhromaždenie BPM v PO Správa Pozvánka
6./19.12 – oslavy sviatku sv. Nikolaja – jednotlivé skupiny BPM
15. – Florbalový turnaj BJ Správa Pozvánka
koledovanie – jednotlivé skupiny BPM