Pýtajte sa …

V tejto rubrike vám dávame možnosť opýtať sa na akékoľvek otázky, ktoré Vás zaujímajú či trápia. Pokúsime sa odpovedať ako najlepšie vieme.

Otázky posielajte na email bpmslovensko@gmail.com
Odpovedá jerej Mgr. Miloš Nikifor Surma

Otázky, ktoré neboli ešte odpovedané budú postupne spracované.

Otázky

Aký postoj má pravoslávna Cirkev na koncerty, používanie hudobných nástrojov a potlesk v chrámoch? – 02/2024
Je možné chodiť na Prijímanie aj mimo pravoslávnej cerkvi – 10/2023
Prečo sa posväcujú rôzne predmety v cerkvi – bahniatka, voda, jedlo a pod. – 04/2023


Čo by ste mi odporučili prečítať si ako prvé, ak mám záujem o pravoslávie? – 03/03/2022
Sv. apoštol Jakub v Písme a aký je postoj pravoslávnej cirkvi ku zvyku ročného nosenia tmavého smutočného odevu za usopšim? – 06/10/2021
Aké je stanovisko Pravoslávnej cirkvi na “EUGENIKU”? – 27/04/2021
Pôjde človek kvôli plastickej operácii prsníkov do pekla? – 30/03/2021
Prečo sa na pravoslávnych ikonách zobrazuje sv. Jozef ako starec a na mnohých katolíckych obrázkoch ako mladý muž? Je správne zobrazovanie tzv. “Svätej rodiny”? – 29/01/2021
V poslednej dobe často gréckokatolíci vydávajú životopisy pravoslávnych svätých a prezentujú sa Andrejevským krížom, je to správne? – 12/01/2021
Prečo nám Isus Christos prikázal milovať svojich nepriateľov a ako by takáto “láska” mala vyzerať v každodennom živote? – 9/6/2020
Je v rozpore s učením pravoslávnej Cirkvi dávať úplatky lekárom? – 26/3/2020
Dejú sa zázraky mimo pravoslávia? – 16/9/2019
Ako prebieha Tajina Myropomazania? – 23/5/2019
Môže kňaz spovedať svojich rodinných príslušníkov? – 6/5/2019
Darovať orgán? – 15/4/2019
Koľko je primeraná miera spánku? – 2/4/2019
Je správne robiť dobro a tým nepriamo podporovať hriech? – 23/3/2019
Kedy majú pravoslávni veriaci sláviť PASCHU a prečo podľa starého štýlu? – 16/3/2019
Prečo na ikone Roždestva Isusa Christa traja mudrci nemajú svätožiaru? – 16/3/2019
Kamarátiť sa so sektantom? – 8/2/2019
Aké je učenie pravoslávnej cirkvi vo veci trestu za hriechy? – 1/1/2019
V koľkých rokoch je vhodné dať dieťa do škôlky? – 10/23/2018
Zemné poklony v nedeľu zákazuju kanonické pravidlá, tak prečo ich robíme? – 10/11/2018
Modliť sa svojimi a úprimnými slovami alebo typické modlitby? – 22/10/2018
Vrelo uvažujem o prechode do Pravoslávnej cirkvi, no celá moja rodina je rímskokatolícka. Mám oslavovať Veľkú Noc s rímskokatolíkmi? – 15/10/2018
Prečo slávite nedeľu, keď v Biblii sa vždy píše o siedmom dni sobote? – 29/09/2018
Aký ma Pravoslávna cirkev názor na masturbáciu? Ako sa zbaviť tohto hriechu? – 06/08/2018
Ak chce byť človek spasený, musí vstúpiť buď do zväzku manželského, alebo do monastiera? – 09/05/2018
Právne a etické riešenie interupcií – 04/04/2018
Čo všetko by som musel na svojej ceste k pravoslávnej viere podstúpiť? – 30/03/2018
Ako pravoslávna cirkev vníma všeobecne klasickú hudbu a aký k nej má vzťah? – 23/02/2018
Prijímanie kariet s čiarovými kódmi a čipmi – 30/12/2017

Molitvy za inovercov – 30/12/2017
Je možné pokrstiť dieťa v pravoslávnom chráme? – 02/12/2017
Ja by sa chotila tiž vydaty – 17/11/2017
Pričaščenije počas tehotenstva – 13/09/2017
Piatkové slávnosti – 10/09/2017
Pôsobenie Svätého Ducha – 30/06/2017
Pravoslávno-katolícka rodina – 27/05/2017

 

Archív otázok (197) – 2008-2016

Odkazy Vás presmerujú na starú stránku

O jóge – 13/02/2016
Aký je názor Pravoslávnej cirkvi na učenie Eckharta Tollea – 09/12/2014
Či je možné dať pokrstiť dieťatko, ak rodičia mali iba civilný sobáš – 01/04/2014
Čo robiť, keď máme pocit, že nás Boh nepočúva – 31/03/2014
Prečo by mala žena nosiť v chráme dlhú sukňu – 30/03/2014
Čo je to duch, keď sa povie, že človek je telo, duša a duch – 10/02/2014
Prečo je Starý Zákon plný násilia, krutosti a zabíjania – 09/02/2014
Výzdoba na sviatok Roždestva – 15/11/2013
Modlitby pre Prijímaním – 05/11/2013
Na akej strane sa maju zapaľovať sviečky za živých a zosnulých – 17/09/2013
Či môžeme blahoželať na meniny podľa svetského kalendára – 14/09/2013
Názor Cirkvi na plávanie žien a s tým spojené obliekanie plaviek – 11/09/2013
Je správne dať deťom na hranie ikonky? – 11/09/2013
Ako zistím, kedy je myšlienka od Boha a kedy od diabla? – 09/09/2013
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k hypnóze? – 09/09/2013
Jak mame odpovidati, keď nám dakto praje Veselé Vianoce – 12/08/2013
Vzájomný vzťah medzi Pravoslávnou cirkvou a starokatolíkmi – 12/08/2013
Ako je to s umelým oplodnením – 10/06/2013
Či sa môže rozvedený človek ešte raz sobášiť a v akom chráme – 15/05/2013
Aký je názor Pravoslávnej cirkvi na marihuanu – 12/02/2013
Aká má byť morálka manželského spolužitia – 11/01/2013
Čo so začipovaným psom – 10/01/2013
V akých situáciách a akým spôsobom môže krstiť laik – 03/01/2013
O sebakritike a sebareflexii Cirkvi – 12/12/2012
Čo je cieľom vsenočného bdenia a aký má význam – 10/12/2012
Či sa má pravoslávny veriaci zúčastňovať bohoslužieb u inovercov – 22/11/2012
Ako je to s modlitbou za inovercov – 22/11/2012
Aký postoj má Pravoslávna cirkev k tetovaniu – 17/11/2012
Prečo v PC nemôžu ženy vykonávať kňazský stav – 13/11/2012
Ako si vyberať povolanie – 09/11/2012
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k spontánnym potratom – 08/11/2012
Ako sa má pravoslávny veriaci stavať k sviatku alebo oslave Halloweena – 30/10/2012
Ako sa správne báť Boha – 18/10/2012
Aký má mať postoj pravoslávny veriaci ku gospelovej hudbe – 15/10/2012
Koľko má Pravoslávna cirkev sv. Tajín a aké sú to – 10/10/2012
Či sa môžem niekedy a niekde zúčastniť pravoslávnych bohoslužieb – 07/10/2012
Kde je hranica medzi rešpektovaním slobodnej vôle, neodporovaním zlu a podporovaním hriechu – 01/10/2012
Či sa môže sobášiť rozvedený a či môžu zostať nejednotní vo viere – 01/10/2012
O červenej šnúrke, odrábaní a pod. – 25/09/2012
Čo všetko je Boží úmysel – 18/09/2012
Či má kňaz nosiť pri každej príležitosti podriasnik, resp. riasu – 04/09/2012
Aký názor má pravoslávna Cirkev na vojnu a účasť pravoslávnych veriacich v nej – 30/08/2012
Čo by mal spraviť človek inej viery ak chce vstúpiť do manželstva s pravoslávnou a ako prijíma takéto manželstvo Boh – 18/08/2012
Ako to bude s psychicky chorými ľuďmi – 13/07/2012
Čo presne znamená smirenomudrije – 26/07/2012
O čipoch pod kožu – 07/07/2012
Kde je nejaký monastier, kde sa môže ísť bývať po skončení základnej školy – 05/07/2012
Či je správne vzdať sa pravoslávia kvôli milovanému človeku – 02/06/2012
Je pravoslávny veriaci povinný každú nedeľu sa zúčastňovať na Bohoslužbe – 30/05/2012
Či sa ukláňať bratom po prijatí Eucharistie – 20/05/2012
Či môžu ísť deti na katolícku olievačku a štedrovečernú večeru – 21/04/2012
Či môžme podarovať nepravoslávnemu človeku svätú ikonu – 07/04/2012
Ako sa stavia Pravoslávna cirkev a svätí otcovia k očkovaniu – 29/03/2012
Či môže byť pravoslávny kňaz poľovníkom – 28/03/2012
Aký slovenský preklad Svätého Písma odporúčate – 23/02/2012
Aký má byť postoj pravoslávneho kresťana k sviatku Valentína – 21/01/2012
Či môže Tajinu manželstva prijať rozvedený ktorý sa sobášil u uniatov – 31/01/2012
Či je odstránenie kožných derivátov hriech – 31/01/2011
Či satan pozná naše myšlienky – 26/01/2012
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k rozvodom – 26/01/2012
Či je v Bratislave ikonopisecký krúžok – 19/01/2011
Či je potrebné na spovedi presne nazvať hriech – 27/12/2011
Či sa môžem dať pokrstiť a čo k tomu potrebujem – 23/12/2011
Či je správne, aby pravoslávny veriaci šiel za krstného otca do gréckokatolíckeho chrámu – 20/12/2011
Ako rozumieť podobenstvu o nespravodlivom správcovi – 20/12/2011
Ako by mal pravoslávny kresťan správne reagovať na herézy a heretikov – 20/12/2011
Prečo sú niektorí kňazi proti slovenskému jazyku v bohoslužbách – 08/12/2011
Ako vníma Pravoslávna cirkev rímskokatolícke učenie o očistci – 06/12/2011
Ako sa pozerá Pravoslávna cirkev na otázku očistca – 06/12/2011
Ako postiť v odbdobí dojčenia – 05/12/2011
Ktoré základné knihy by ma najlepšie voviedli do Pravoslávia – 04/12/2011
Či je Pilát v Pravoslávnej Cirkvi vyhlásený za svätého – 27/11/2011
Čo je to byť pekný – 24/11/2011
Ako je to s osudom a Božím úmyslom v manželstve – 15/11/2011
Odkiaľ by sa dala zohnať kniha pravidiel Pravoslávnej cirkvi – 14/05/2011
Aký je náš vzťah k veriacim iných vierovyznaní – 03/05/2011
Aký má vzťah Pravoslávna Cirkev k brušným tancom – 28/10/2010
Čo sa deje keď inoverec požiadá o prijatie do Pravoslávnej Cirkvi – 27/10/2010
Kedy vzniklo vyobrazenie trojramenného kríža – 26/10/2010
Prečo rimokatolícke deti nemôžu do prvej svätej spovede ísť na prijímanie – 26/10/2010
Prečo pravoslávni kresťania nazývajú Syna Božieho Isus Christos – 21/10/2010
Aké boli vyhlásenia Konštantinopolského snemu v roku 1583 – 20/10/2010
Prečo sa na Slovensku slúži podľa juliánskeho kalendára – 20/10/2010
Aký má Pravoslávna cirkev názor na údajné zjavenia Vassuly Ryden – 15/10/2010
Kde je možné zaobstarať pravoslávnu duchovnú lietratúru – 12/10/2010
Kde je pravda u katolíkov alebo u pravoslávnych – 06/10/2010
Ako mám žiť – 05/10/2010
Kde sa dá zohnať pravoslávne sväté písmo – 05/10/2010
Či je demokratický systém Bohom ustanovenou štátnou mocou – 01/10/2010
Či existujú vysvetlenia pravoslávnych svätých ku Knihe Zjavenia ap Jána – 14/09/2010
Čo je to ikonómia spásy – 13/09/2010
Aký je vzťah Pravoslávnej Cirkvi ku Krížovej ceste – 10/08/2010
Ako oboznámiť ľudí s osobnosťou o Ignatija Čokinu a prispieť k jeho kanonizácii – 10/08/2010
Prečo sa telo nemá spopolňovať a ženy nemajú chodiť za ikonostas – 10/08/2010
Ako rozumieť slovám I nevvedi nas vo iskušenije – 27/08/2010
Či môžu rozvedení manželia chodiť na prijímanie – 27/08/2010
Či pravoslávni veriaci boli kedysi pohanmi a či je správne oženiť s neveriacou v Christa – 07/08/2010
Kto sú nevlastní Christovi bratia – 03/08/2010
Čo by nemalo chýbať v rodine pravoslávneho kresťana – 03/08/2010
Ako je to s človekom po smrti, máme sa toho báť alebo nie – 03/08/2010
Jesť alebo nejesť GMO potraviny – 03/08/2010
Či je spávne vstupovať do manželstva s vekovým rozdielom 25 rokov – 02/08/2010
Prečo tehotné ženy nemôžu ísť za krstnú mamu dieťaťu – 02/08/2010
Ako vníma Pravoslávna cirkev vegetariánov – 09/07/2010
Sú kurzy Alfa vhodné pre pravoslávneho kresťana – 22/06/2010
Čo povedať Svedkom Jehovovým – 21/06/2010
Prečo prestol chrámu musí posvätiť biskup – 17/06/2010
Aký je rozdiel medzi hriechom ako takým a smrteľným hriechom – 17/06/2010
Prečo mnohí pravoslávni kňazi nosia brady a dlhé vlasy – 10/06/2010
Mám žiť kresťansky alebo nie – 10/06/2010
Čo hovorí Pravoslávna cirkev na homosexualitu – 24/05/2010
Prečo sa rímskokatolícka a pravoslávna cirkev žehná inak – 17/05/2010
Prečo sa k službe za zosnulých prináša chlieb – 26/04/2010
Ako sa modliť, keď je človeku veľmi zle – 26/04/2010
Či je zlé prijímať a spovedať sa v katolíckom kostole – 20/04/2010
Aké sú zásady pri modlitbe a kde všade sa môžeme modliť – 17/04/2010
Čo s posvätenými vecami, ktoré sú poškodené alebo s obalmi z nich – 17/04/2010
Ako vyzeral Isus Christos – 23/03/2010
Kde sa dajú nájsť Modlitby ku sv. Prijímaniu v slovenskom jazyku – 16/03/2010
Prečo sa manželka kňaza oslovuje matuška – 16/03/2010
Čo Pravoslávna cirkev chápe ako hriech smilstva – 02/03/2010
Či je počas pôstu používanie mliečnych výrobkov neprípustné – 22/02/2010
Ako zachrániť útulok pre týrané ženy – 03/02/2010
Čo s nepokojným spánkom – 30/01/2010
Aké podmienky má spĺňať kandidát na kňazstvo – 27/01/2010
Kde je možné zaobstarať materiál na ikonopisectvo – 26/01/2010
Je kňazstvo Božia vôľa alebo vôľa človeka – 26/01/2010
Kedy začať učiť dieťa modliť sa a akú modlitbu – 11/01/2010
Ako zistiť, či sa chcem stať monaškou – 11/01/2010
Od kedy Pravoslávna cirkev používa zvony – 08/01/2010
Či Isus, Syn Boží, bol Žid – 08/01/2010
Ako sa stavia Pravoslávie voči údajným zjaveniam a novodobým pútnickým miestam – 25/12/2009
Kedy a ako vznikla pravoslávna viera – 14/12/2009
Či majú inoverci Blahodať Svätého Ducha a či je platný ich krst – 03/12/2009
Či existuje nejaká modlitba k sv. mučenici Justíne – 03/12/2009
Čo sa stane s diablom a zlými anjelmi po druhom príchode Christa – 20/11/2009
Čo sa stalo s rajom, kde žili prví ľudia – 20/11/2009
Kedy vyjde druhá časť cirkevnoslovanského slovníka – 20/11/2009
Prečo sa v Pravoslávnej cirkvi počas bohoslužieb nepoužívajú hudobné nástroje – 13/11/2009
Je možné že sa Isus narodil skôr než v roku 0 – 02/11/2009
Ako je to so sviatkom všetkých svätých a pamiatkou zosnulých – 30/10/2009
V čom spočíva hriech smilstva – 26/10/2009
Či budú v raji aj manželia a manželky – 21/10/2009
Ako chápať slová Kto nie je proti vám, je za vás – 19/10/2009
Či v nebi budú aj zvieratá spolu s ľudmi – 19/10/2009
When and where to attend Holy Week and Easter liturgies – 05/10/2009
Aký je pohľad Pravoslávnej cirkvi na mumifikácie – 05/10/2009
Rozdiel medzi pravoslánou ikonou Semistreľnaja a katolickým sviatkom Sedembolestnej – 30/09/2009
Či Pravoslávna cirkev dovoľuje homeopatické liečivá – 29/09/2009
O Pravoslávnej cirkvi na Slovensku – 10/09/2009
Odkiaľ sú gréckokatolíci a ako vznikla gréckokatolícka cirkev – 09/09/2009
V akom jazyku sa modlia pravoslávni kresťania – 07/09/2009
Ako je to s tzv. staroobrajdničeskou cirkvou v Rusku – 22/08/2009
Kde sa nachádzal Babylon – 22/08/2009
Ako sa stať monachom a prečo nemáme monastier – 20/08/2009
Či pomáha Pravoslávna cirkev Rómskemu obyvateľstvu – 18/08/2009
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k darovaniu krvi – 10/08/2009
O čísle 666 – 26/07/2009
Či je možné aj počas menštruácie pristúpiť k spovedi, ostatkom svätých a k ikonám – 20/07/2009
Prečo nemôžu v pravoslávnom chráme prijímať nepravoslávne deti – 30/06/2009
Ako správne rozumieť podobenstvu o pánovi a správcovi – 18/06/2009
O takzvaných hlavných hriechoch – 16/06/2009
Postoj Pravoslávnej cirkvi k letničným hnutiam – 19/04/2009
Či je nutné aby ženích aj nevesta boli pravoslávni – 15/04/2009
O prijímaní sv. Tajín v čase menštruácie a ako často je možné pristupovať k Tajine pomazania olejom – 13/04/2009
Aký je význam slovného spojenia Christos-Mesiáš – 24/03/2009
Ako pristupovať k Tajinám. Jeleopomazanie – 15/03/2009
Kedy krstiť dieťa a ako je to so sobášom rodičov – 25/02/2009
Literatúra o viere z biblického pohľadu – 24/02/2009
Či je rúhaním modliť sa v opilosti a spovedať bez kňaza – 16/01/2009
Aký názor má Pravoslávna cirkev na darovanie orgánov – 15/01/2009
Či sa v Brezne nachádza pravoslávny chrám – 06/01/2009
V čom sa od nás odlišujú protestantské hnutia a kalvíni – 03/01/2009
Či existuje modlitba za to, aby sa narodilo dieťa ženského pohlavia – 12/12/2008
Ktorá viera je tá pravá? – 10/12/2008
Intímny život v manželstve – 10/12/2008
Krst v gréckokatolíckej Cirkvi a prvá spoveď v pravoslávnej Cirkvi – 09/12/2008
O štúdiu pravoslávnej teológie v Čechách a na Slovensku – 02/12/2008
Svätí, ktorí pomáhali pri liečení chorôb – 27/11/2008
O tom či sa môže gréckokatolícky veriaci stať pravoslávnym kňazom – 27/11/2008
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ – 03/11/2008
Ako sa dostať žiť do monastiera (pokračovanie) – 03/11/2008
Ako sa dostať žiť do monastiera… – 25/09/2008
O modlitbách za dobrého manžela – 17/09/2008
Či je správne nazývať kňazov otcami – 17/09/2008
Dôsledok miešaného manželstvá pre pravoslávneho kresťana – 26/08/2008
Prečo je pre človeka dôležitý krst? – 19/08/2008
Či počať dieťa pri užívaní nebezpečných liekov – 27/06/2008
Ako to je s uznávaním Bohorodičky – 23/06/2008
Prečo majú niektoré pravoslávne ženy počas liturgie šatky – 23/06/2008
Rozdiely v učení rímskokatolíkov – 04/06/2008
Čistota Pravoslávia a možnosť spásy – 30/05/2008
Čítanie Starého Zákona – 30/05/2008
Zjednotenie katolíkov a pravoslávnych – 31/03/2008
Gréckokatolíci-Pravoslávni – 02/02/2008
kalendár – 18/01/2008
Aký mám mať postoj k antikoncepcii?