PÝTAJTE SA …  Zemné poklony v nedeľu zákazuju kanonické pravidlá, tak prečo ich robíme?

PÝTAJTE SA … Zemné poklony v nedeľu zákazuju kanonické pravidlá, tak prečo ich robíme?

Otázka

“Sláva Isusu Christu otče Štefan, na nasledovnej stránke v 180. otázke píšu, že zemné poklony v nedeľu zákazuju kanonické pravidlá. https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/voprosy-i-otvety-v-iz-jasnenie-tserkovnogo-blagochestija-i-dushepopechenija/#0_180
Tak prečo ich v nedeľu robíme? Spasi Hospodi.

Odpoveď

“Sláva Isusu Christu! Áno, je to pravda, podľa cirkevných pravidiel by sme naozaj v nedeľu nemali robiť zemné poklony, ale iba pojasné. Príčina toho, prečo robíme 2 výnimky a to po premenení darov a pred Prijímaním (niektorí veriaci ešte počas piesne Svjať, Svjať…) je v tom, že drvivá väčšina veriacich prichádza do chrámu iba v nedeľu a tak, ak by sa zaužívalo, že v nedeľu sa neklania, tak by sa neklaňali Bohu nikdy. Zákaz robiť poklony v nedeľu predpokladá účasť na bohoslužbách počas týždňa, kde je tých poklôn veľmi veľa. Ak by sa ľudia účastnili každodenných bohoslužieb a robili všetky ustanovené poklony, vtedy by bolo úplne na mieste v nedeľu poklony nerobiť. No ak sa celý týždeň na bohoslužby nechodí a poklony nerobia, odstránenie tých minimálnych poklôn v nedeľu by znamenalo úplné vykorenenie vzdávania úcty Bohu cez poklony. Príčina malej výnimky teda je v tom, aby sme pri súčasnom nenormálnom stave zachránili aspoň malú spomienku na potrebu vzdať Bohu úctu poklonou, ktorou sa prejavuje pokora pred Bohom, uvedomenie si svojej hriešnosti a nedôstojnosti a vyprosuje sa odpustenie hriechov.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
07. novembra 2018