PÝTAJTE SA … Vrelo uvažujem o prechode do Pravoslávnej cirkvi, no celá moja rodina je rímskokatolícka. Mám oslavovať Veľkú Noc s rímskokatolíkmi?

PÝTAJTE SA … Vrelo uvažujem o prechode do Pravoslávnej cirkvi, no celá moja rodina je rímskokatolícka. Mám oslavovať Veľkú Noc s rímskokatolíkmi?

Otázka

Sláva Isusu Christu, som pokrstená rímskokatolíčka, nemám birmovku a vrelo uvažujem o prechode do Pravoslávnej cirkvi, chodím do cerkvi, žehnám sa ako pravoslávna no celá moja rodina je rímskokatolícka a zaujimalo by ma, čo mám robiť cez RK Veľkú Noc, Vianoce a podobne, mám sa žehnať ako pravoslávna, mám oslavovať Veľkú Noc s rímskokatolíkmi? Samozrejme že sa chcem žehnať ako pravoslávna a Paschu chcem oslavovať v pravoslávnom chráme, ale nechcem byť neuctivá k rodine.

Ďakujem sa odpoveď.

S láskou v Christu. Bohuznáma.

Odpoveď

“Sláva na viki Bohu! Teším sa veľmi, že si Vás Boh povolal medzi svoje deti v Pravoslávnej cirkvi. Prajem Vám Božie vedenie a blahodať na ceste k tesnému spojeniu s Bohom v pravoslaví. Čo sa týka slávenia sviatkov, odporúčal by som Vám, aby ste s rodinou oslávili sviatky rodinne a doma, v láske a pokoji so zachovaním čo najlepších vzťahov a kontaktov so všetkými členmi Vašej rodiny. No duchovne oslavujte sviatky s Pravoslávnou cirkvou, podľa jej cirkevného kalendára, s jej bohoslužbami v pravoslávnom chráme spoločne so svojimi bratmi a sestrami v Christu.

S úctou a láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
15. októbra 2018