PÝTAJTE SA … V koľkých rokoch je vhodné dať dieťa do škôlky?

PÝTAJTE SA … V koľkých rokoch je vhodné dať dieťa do škôlky?

Otázka

Slava IC XC, chcel by som sa opýtať v koľkých rokoch je vhodné dať dieťa do škôlky? Spasi Hospodi”

Odpoveď

“Sláva na viki Bohu! Ak ide o reálne a prakticky krestanskú rodinu, kde je zabezpečená dobrá výchova dieťaťa, odporúčam dať dieťa do škôlky najskôr jeden rok pred základnou školou, aby si zvyklo na kolektív cudzích detí a učiteľky a lepšie tak zvládlo nástup do školy. Ak je dieťa ešte ľahko ovplyvniteľné a nevie si ešte udržať svoju identitu, bude lepšie, ak zostane doma až dovtedy, kým nenastúpi do školy. Ak ide o rodinu, kde nie je postarané o duchovnú a inú dobrú výchovu dieťa a jeho normálny vývin je ohrozený, odporúčam dať ho do škôlky čím skôr, pričom sa snažiť vybrať podľa možnosti čo najlepšiu škôlku. Čo najlepšia škôlka je taká, kde deti nepozerajú veľa televíziu a ak pozerajú, tak učiteľky rozmýšľajú, čo deťom pustia, ďalej taká, ktorá nie je pod vplyvom nejakej sekty, nových naboženských hnutí a nevhodných alternatívnych metód výchovy a taká, kde sa nevysmievajú z kresťanskej viery, nepropagujú ateizmus a nebránia nosiť krížik, pripadne inak prejaviť krestanskú vieru. Ak je rodina niekde medzi týmito dvoma skupinami, o ktorých som písal vyššie, potom aj čas nástupu dieťaťa do škôlky nech rodičia zvážia niekde v strede. v každom prípade by som všetkým rodičom, ktorým reálne záleží na ich deťoch viac ako na sebe, odporúčal, aby niekto z nich zostal doma s dieťaťom minimálne do veku troch rokov, pretože, ako hovorí svätý starec Paisij Svätohorský, takmer všetka výchova dieťaťa sa deje do troch rokov, potom sa už len žne z toho, čo sa v prvých troch rokoch zasialo, a tieto roky sa už nikdy nevrátia. Duchovnému a mravnému životu dieťa nenaučí iba stretnutie s unavenými rodičmi skoro ráno a neskoro večer, ani ho tomu nenaučia hračky a výlety do kín a galérií v škôlke. Duchovnému a mravnému životu može dieťa naučiť iba osobný, každodenný a dlhodobý príklad rodičov po celý život, no najmä v prvých troch rokoch života dieťaťa.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
19. novembra 2018