PÝTAJTE SA …  Pričaščenije počas tehotenstva

PÝTAJTE SA … Pričaščenije počas tehotenstva

Otázka

“Dobrý deň, som pravoslávna, a zistili sme s manželom, ze čakáme bábätko. Viem, že keď má žena menštruáciu, tak nemôže prijímať Telo Božie. Moja otázka – ako je to, keď som tehotná, môžem chodit na spoved a na prijimanie? Ďakujem. Danka”

 

Odpoveď

“Milá Danka, v tehotenstve samozrejme môžete chodiť na sv. Spoveď aj na sv. Prijímanie. Ak tak budete robiť, bude to veľmi dobré pre Vás aj pre Vaše dieťatko, ktoré teraz žije spolu s Vami v mnohých ohľadoch spoločný život. Vďaka Vášmu pristupovaniu k sv. Prijímaniu bude aj dieťatko posväcované a posilňované duchovne aj telesne. Čo sa týka prijímania v čase, keď má žena menštruáciu, podľa pravidiel sv. Dionýza Alexandrijského a sv. Timoteja Alexandrijského, ktoré boli prijaté a potvrdené 6. všeobecným snemom, ženy v čase menštruácie nemajú prijímať Eucharistiu. Ako príklad sa uvádza žena trpiaca krvotokom, o ktorej sa píše v Evanjeliu, že kvôli svojmu stavu sa neodvážila dotknúť sa samotného Christa, ale iba lemu Jeho plášťa a bola uzdravená. Žiadne iné obmedzenia (napr. pri bozkávaní ikon a podobne) sa vo všeobecne platných cirkevných pravidlách nespomínajú. Pre upresnenie je ešte dobré poznať vysvetlenie sv. Gregora Veľkého k tejto otázke, ktorý znie nasledovne: „Ak sa žena neodváži prijať ju (Tajinu Eucharistie) z veľkej úcty, je to chvályhodné, ale ak ju príjme, nevykoná hriech… Mesačné ťažkosti (menštruácia) nie sú hriešne, pretože vychádzajú z prirodzenosti (sú prirodzené)…. Ak ženy v čase mesačných ťažkostí sa neodvážia prichádzať k Tajine Tela a Krvi Hospodinovej, je potrebné ich pochváliť za zbožnosť. Ak si však privykli na zbožný život a chcú prijať túto Tajinu, netreba im v tom brániť“. Sv. Gregor Veľký svojimi slovami nespochybňuje cirkevné pravidlo, naopak chváli ho. Zároveň však vysvetľuje, akým spôsobom ho máme uplatňovať. V duchu jeho slov tie ženy, ktoré si navykli na zbožný život, čiže na pravidelné prijímanie (napr. každú nedeľu) a život s Christom podľa Jeho vôle, nemajú svoj dobrý zvyk kvôli menštruácii prerušovať. Ak však niektorá žena neprichádza k Eucharistii pravidelne, má na výber množstvo termínov, kedy prijímať. Preto má pristúpiť vtedy, keď nemá menštruáciu z veľkej úcty k sv. Tajine.

So srdečným pozdravom

prot. Štefan Pružinský, ml.”
13. september 2017