Pýtajte sa … Prečo sa na pravoslávnych ikonách zobrazuje sv. Jozef ako starec a na mnohých katolíckych obrázkoch ako mladý muž? Je správne zobrazovanie tzv. “Svätej rodiny”?

Pýtajte sa … Prečo sa na pravoslávnych ikonách zobrazuje sv. Jozef ako starec a na mnohých katolíckych obrázkoch ako mladý muž? Je správne zobrazovanie tzv. “Svätej rodiny”?

Otázka

“Prečo sa na pravoslávnych ikonách zobrazuje sv. Jozef ako starec a na mnohých katolíckych obrázkoch ako mladý muž? Je správne zobrazovanie tzv. “Svätej rodiny?”
 

Odpoveď

“Christos Raždajetsja!

Svätý Jozef sa má zobrazovať na ikonách ako starec preto, lebo taká bola skutočnosť. Podľa cirkevnej tradície potvrdenej mnohými svätými otcami od najstarších čias bol Jozef zasnúbený s Máriou vo veku 80 rokov. Mária mala vtedy 14 rokov a mohla ešte rok zostať u svojich rodičov, čo aj urobila. Ako hovorí sv. Dimitrij Rostovský, ktorý svedectvá svätých zozbieral, Mária bola zasnúbená Jozefovi “pre ochranu svojho panenstva a nie kvôli telesnému a ozajstnému spolužitiu”. Svätý Dimitrij ešte dodáva, že Jozef bol “iba jej zdanlivým mužom, v skutočnosti mravne čistým ochráncom jej panenstva”. Čo sa týka zobrazenia tzv. Svätej rodiny, toto zobrazenie nevzniklo v pravoslávnej tradícii. Je totiž minimálne zvláštne dávať všetkým ostatným rodinám za vzor výnimočné a neopakovateľné spolužitie Márie, Jozefa a Isusa, kde Jozef nebol otcom, Isus nebol Jozefovým synom (Isus bol počatý z Márie a Svätého Ducha bez účasti muža), Jozef bol iba zdanlivým manželom a Mária tiež nebola skutočnou manželkou, ale iba snúbenicou a po prechode do Jozefovho domu podľa sv. Dimitrija “nezmenila predchádzajúci spôsob života, akým žila vo Veľsvätyni”, čiže v podstate ako mníška. Takýto spôsob života ktoréhokoľvek z manželov je cirkevnými pravidlami doslova zakázaný pod hrozbou odlúčenia od svätého Prijímania každého, kto by toto pravidlo chcel porušiť hoci aj z dôvodu “zdanlivej zbožnosti”. Jedinou výnimkou je, ak by sa tak udialo so súhlasom oboch manželov, no aj vtedy sa odporúča, aby obaja odišli do monastiera.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
12. januára 2021