Pýtajte sa … Prečo nám Isus Christos prikázal milovať svojich nepriateľov a ako by takáto “láska” mala vyzerať v každodennom živote?

Pýtajte sa … Prečo nám Isus Christos prikázal milovať svojich nepriateľov a ako by takáto “láska” mala vyzerať v každodennom živote?

Otázka

“Sláva Isusu Christu! Prepáčte, otče, že Vás obťažujem. Chcel by som sa prosím touto cestou opýtať, prečo nám Isus Christos prikázal milovať svojich nepriateľov a ako by takáto “láska” mala vyzerať v každodennom živote. Otvorene a s pokorou priznávam, že s tým mám problém. Cítim čoraz dusnejšiu atmosféru v dnešnej spoločnosti. Ako teda majú žiť kresťania, ktorí by sa podľa svojich posvätných textov mali v konaní riadiť zásadou “Miluj blízneho svojho ako seba samého” medzi ľuďmi, ktorých morálne zásady by sa dali zhrnúť do marxistického hesla “Buď bdelý a ostražitý”. Za odpoveď Vám dopredu ďakujem. Andrej”

Odpoveď

“Milý Andrej, prikázanie milovať svojich nepriateľov nám Isus Christos dal preto, lebo takto sám konal a preto, že láska je podstatou Boha, Evanjelia a skutočného kresťanstva. Boh láskou žije, tvorí, a stará sa o svoje stvorenie, aj keď zďaleka nie každý človek sa k Bohu správa priateľsky. V praxi by láska k nepriateľom mala vyzerať tak, že nebudeme bojovať proti nepriateľom, ale iba proti ich zlu. A bojovať proti zlu máme dobrom a láskou. Ak na nás osobne niekto útočí, je potrebné urobiť všetko preto, aby sme mu pomohli zmeniť jeho postoj z nepriateľského na priateľský. Ak sa to nedá, tak je správne sa mu aspoň nemstiť a neoplácať sa mu zlým za zlo. Najdôležitejšie je z našej strany po celý život aktívne konať dobro a robiť pozitívne veci. Takáto má byť naša odpoveď na zlo vo svete. Konanie dobra má silu meniť svet k lepšiemu aj vtedy, keď nevidíme hneď výsledky. Výsledky naších dobrých skutkov sa môžu dostaviť až neskôr, niekedy dokonca až po našej smrti. Jedinou výnimkou je, ak nejaký človek svojím zlým konaním vážne ohrozuje zdravie alebo dokonca životy iných ľudí. Ak sme využili všetky pozitívne prostriedky preto, aby sme mu v tom zabránili, a neprinieslo to výsledok, je nutné takého človeka zastaviť aj silou. V takomto prípade je však potrebné brať do úvahy to, aby, ak je to možné, silu použil iba ten človek, ktorý je na to kompetentný, alebo kresťansky povedané povolaný, čiže napríklad policajti, vojaci a podobne.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
3. júna 2020