PÝTAJTE SA … Prečo na ikone Roždestva Isusa Christa traja mudrci nemajú svätožiaru?

PÝTAJTE SA … Prečo na ikone Roždestva Isusa Christa traja mudrci nemajú svätožiaru?

Otázka

“Sláva Isusu Christu! Môj syn sa ma opýtal, prečo na ikone Roždestva Isusa Christa traja mudrci nemajú svätožiaru? Ako mu to vysvetliť? Ďakujem!

Odpoveď

“Sláva na viki Bohu! Traja mudrci na ikone Roždestva Isusa Christa nemajú svätožiaru preto, lebo neboli Cirkvou vyhlásení za svätých. Podľa Tradície to boli učenci z Perzie. Boh ich oslovil a povolal, aby sa prišli pokloniť novonarodenému Christovi prostredníctvom anjela, ktorý sa im zjavil v podobe hviezdy. V podobe hviezdy sa im zjavil preto, lebo mudrci sa zaoberali štúdiom hviezd a tiež astrológiou a tak ich hviezda veľmi zaujala a ohromila. Ich údiv bol veľmi veľký aj preto, lebo betlehemská hviezda mala inú dráhu než všetky ostatné hviezdy, niekedy žiarila a inokedy hasla, bolo ju vidno aj cez deň a dokázala sa dokonca zastaviť a ukázať na maličkú jaskyňu, kde ležal maličký Isusko. Takto sa nikdy nesprávala a ani nemôže správať žiadna hviezda, kométa, planéta, supernova ani žiadne iné vesmírne teleso na nebi. Potom, čo sa poklonili Christovi a dali mu svoje dary – zlato, ladan do kadidla a voňavú myrhu na pomazovanie zosnulých, vrátili sa na Boží pokyn späť do svojej krajiny. Tam zanechali nerozumné štúdium astrológie a mágie a namiesto toho sa stali učiteľmi Božieho slova. Stali sa dobrými veriacimi kresťanmi a Božími služobníkmi, no ich život a skutky neboli až také mimoriadne, aby ich Cirkev vyhlásila za svätých. Za svätých sa vyhlasujú len najvýnimočnejší ľudia. Napriek tomu si ich veľmi vážime a ctíme pre ich dobrý príklad pokánia, klaňania sa a prinášania darov Bohu. Tým najkrajším darčekom pre Boha je naša viera, nádej a hlavne láska k Bohu a všetkým ľuďom, hlavne k svojim rodičom. Milá Zuzana, toto je odpoveď na otázku, ktorú si mi poslala, a to, ako to prerozprávať 4,5 ročnému synčekovi už určite budeš vedieť najlepšie Ty ako jeho mamka. Použi slová, ktoré pozná, alebo mu vysvetli ich význam a ukáž mu aj ikony a obrázky, na ktorých sú zobrazení mudrci a všetko, čo s nimi súvisí.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
marec 2019