PÝTAJTE SA …  Pôsobenie Svätého Ducha

PÝTAJTE SA … Pôsobenie Svätého Ducha

Otázka

“V čase veľkého pôstu sa nespomína “Duch Svätý”, má to svoju cirkevnú tradíciu. Prejavuje sa to aj nejakým spôsobom na Blahodati a jeho pôsobení? Martin”

Odpoveď

“Milý Martin, hneď na začiatku len upresním, že Svätý Duch sa spomína v bohoslužbách vždy, aj vo Veľkom pôste a to dosť často. K obmedzeniu niektorých modlitieb k Svätému Duchu dochádza iba v období od sviatku Paschy do sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. No aj v tomto období sa Svätý Duch v modlitbách často spomína, čoho príkladom je tropár sviatku Voznesenija (Vznesenia sa na nebo) Isusa Christa, epikléza (privolávanie Svätého Ducha) a tropár tretieho času na každej Liturgii, alebo veľké množstvo tzv. Malých slavoslovií (Sláva Otcu i Synu i Svjatomu Duchu) v bohoslužbách, ktoré sa spomínajú nepretržite. Dôvodom dočasného vypustenia niektorých modlitieb k Svätému Duchu (Carju nebesnyj, Vidichom Svit istinnyj) v čase od Paschy do Sošestvija nie je to, žeby blahodať Svätého Ducha vtedy nepôsobila, ale iba to, aby sa zdôraznilo očakávanie príchodu ešte väčšej blahodate Svätého Ducha v čase sviatku Jeho Zostúpenia (Päťdesiatnice). Tak ako svätý Duch pôsobil aj pred dňom Zostúpenia v deň Päťdesiatnice, čoho dôkazom sú napríklad slová Isusa Christa niekoľko dní po Pasche, keď dýchol na apoštolov so slovami “Prijmite Svätého Ducha” (Jn 20, 22; Lk 1, 67; 2, 25), tak isto pôsobí aj teraz v Cirkvi vždy vtedy a “tam, kde chce” (Jn 3, 8) a kde je to potrebné pre naše spasenie. K Svätému Duchu sa teda môžeme modliť vždy, vždy sa môžeme nádejať na pomoc Jeho blahodate a obdobia bez niektorých modlitieb k Svätému Duchu máme vnímať ako múdre pripomenutie Cirkvi toho, že na sviatok Zostúpenia k nám prichádza Svätý Duch s ešte oveľa väčšou intenzitou, ponúka nám možnosť vyprosiť si a prijať od neho ďalšie a nové dary a ešte väčšiu mieru blahodate, ktorú sme doposiaľ nemali a nepoznali. Vynechanie niektorých modlitieb k Svätému Duchu nám pripomína, že hoci Svätý Duch pôsobí vždy, v nás samotných je Jeho blahodate málo v porovnaní s tým, čo je nám ochotný dať a čo budeme mať možnosť prijať v dňoch sviatku Zostúpenia Svätého Ducha, ak očistíme svoje srdce pokáním a dôstojne sa na to prípravíme.

 

S úctou a láskou v Christu
prot. Štefan Pružinský, ml.”
29. jún 2017