Pýtajte sa … Pôjde človek kvôli plastickej operácii prsníkov do pekla?

Pýtajte sa … Pôjde človek kvôli plastickej operácii prsníkov do pekla?

Otázka

“Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, či kvôli plastickej operácii (napríklad plastickej operácii prsníkov) pôjde človek do pekla? Aj keď sa bude snažiť žiť správne? Ďakujem Vám za vašu odpoveď. S pozdravom, Mária”
 

Odpoveď

“Milá Mária, Isus Christos, o ktorom veríme, že je vteleným Bohom, pretože podstatou všetkého Jeho konania bola nezištná láska, hovorí, že “v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať” ešte aj “za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu” (Mt 12, 36). Ak má teda pre našu večnosť význam každé slovo, potom si treba určite dať pozor aj na každý skutok, vrátane tak významného zásahu do vlastného tela, ako je plastická operácia, ktorá si vyžaduje relatívne veľa času, plánovania, peňazí a má veľké dôsledky všelijakého druhu. A teraz k podstate. V prvom rade si sama odpovedz na otázku, prečo by si to napríklad ty mala urobiť? Kvôli tomu, aby si “dobre” vyzerala? Ale čo ak, človek, s ktorým by si mohla byť šťastná a spasená, netúži po veľkých proporciách, ale je mu sympatické to, čo je prirodzené, obyčajné, autentické? Čo ak sa mu vôbec nepáčia veľké prsia a bude pre neho nepríjemné, podozrivé, odpudivé a odstrašujúce, že sa dievča hraje na niečo, čo nie je? A čo ak veľkými prsiami prilákaš naničhodného darebáka, ktorý Ti zničí život? Alebo by si to urobila kvôli tomu, aby si sa páčila sebe? Ale Sväté Písmo hovorí, že “žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž” (1Kor 7, 4) a preto by sa mala starať o to, aby sa “páčila mužovi” (1Kor 7, 34) a hlavne Bohu a nie sebe. Ani Christos, ktorý je náš vzor, “nehľadal, čo by sa páčilo Jemu samému” (Rim 15, 3). A aj mužom by sme sa mali páčiť iba v tom, čo je dobré a cnostné a nesnažiť sa plniť ich nerozumné požiadavky. Poznal som ženu, ktorá kvôli mužovi vykonala plastickú operáciu a on ju krátko na to zavraždil nožom pred očami ich detí. Čo jej to pomohlo? Odporúčam Ti preto žiť s takým telom, aké Ti dal Boh, pretože ono je najvhodnejšie pre tvoje dobro a spasenie. Staraj sa, aby bolo zdravé, upravené, chránené, dôstojné, posvätené ako chrám Svätého Ducha, ale na nič sa nehraj. Teš sa z ľudí, ktorí Ťa majú úprimne radi takú, aká naozaj si. A čo sa týka pekla, peklo je stav, rozpoloženie, v ktorom žije duša človeka a tento stav s nami pôjde do večnosti. V pekle žije okrem iného aj ten, kto žije v ilúzii, kto je večne s niečím nespokojný, kto sa hrá na to, čo nie je, kto nehľadá skutočné hodnoty, ale falošné hodnoty alebo falošné náhrady skutočných hodnôt. A v nebi už teraz žije ten, kto hľadá a hlavne dáva úprimnú a obetavú lásku, skutočné priateľstvo, vernosť, mravnú čistotu, pokoj, radosť a život.

S úctou a láskou v Christu 

prot. Štefan Pružinský, ml.”
30. marca 2021