Pýtajte sa … Môže kňaz spovedať svojich rodinných príslušníkov?

Pýtajte sa … Môže kňaz spovedať svojich rodinných príslušníkov?

Otázka

“Slava Isusu Christu otče chcem sa spýtať lebo zatiaľ som nedostala žiadnu konkrétnu odpoveď, máme v rodine kňaza a chceme sme isť k nemu na spoveď,môže kňaz spovedať svoju vlastnú ženu-matušku alebo svojich rodinných príslušníkov. Vopred ďakujem za odpoveď.”

Odpoveď

“Sláva na viki Bohu! Áno, kňaz môže spovedať svoju matušku a rodinných príslušníkov, ak si to títo dobrovoľne a slobodne želajú. Neexistuje k tomu žiadna kánonická alebo iná prekážka. Jedinou prekážkou by mohlo byť, ak by voči tomu matuška alebo rodinní príslušníci mali nejakú výhradu, vtedy to samozrejme nie je možné. Ak takej výhrady niet a všetko sa deje v duchu lásky, pokoja a vzájomného porozumenia, myslím si, že je to veľmi dobrá a užitočná prax, ktorá prispieva k lepšiemu vzájomnému poznaniu a otvorenosti v rodine, ktorú nerozdeľujú žiadne tajomstvá alebo podozrenia.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
3. mája 2019

Obrázok z filmu Свидетельство о любви https://www.youtube.com/watch?v=Krk-NyGVMGs