PÝTAJTE SA … Modliť sa svojimi a úprimnými slovami alebo typické modlitby?

PÝTAJTE SA … Modliť sa svojimi a úprimnými slovami alebo typické modlitby?

Otázka

“Sláva Isusu Christu otče Štefan, na nasledovnej stránke v 180. otázke píšu, že zemné poklony v nedeľu zákazuju kanonické pravidlá. https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/voprosy-i-otvety-v-iz-jasnenie-tserkovnogo-blagochestija-i-dushepopechenija/#0_180
Tak prečo ich v nedeľu robíme? Spasi Hospodi

Odpoveď

“Modlitby, ktoré nás naučil Isus Christos (napr. Otče náš), alebo ktoré nám zanechali svätí otcovia a ktoré máme v modlitebníkoch a bohoslužobných knihách, sú dobré na to, aby sme sa ich modlením naučili, ako sa správne modliť. Učia nás napríklad, že každá modlitba by mala obsahovať aj krátku oslavu a poďakovanie Bohu za všetko, čo nám dal. Okrem týchto modlitieb je samozrejmé možné a veľmi dobré pomodliť sa aj svojimi vlastnými slovami. Takže nalepšie je modliť sa jedny aj druhé modlitby a obe úprimne, s láskou, vierou a od srdca ako svoje vlastné slová.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
22. októbra 2018