Pýtajte sa … Koľko je primeraná miera spánku?

Pýtajte sa … Koľko je primeraná miera spánku?

Otázka

Sláva Isusu Christu otče Štefan, dočítal som sa v knihe Púť umnoho delanija^[1], že – dostatočný spánok (6-8 hodín) je potrebný, pretože Isusova molitva si vyžaduje od modliaceho sa vypätej činnosti umu, a to je možné iba vtedy, ak sa um posilnuje oddychom. Inak je um bez síl sa modliť. Takto je potrebné postupovať pokiaľ sama modlitba ukáže koľko je potrebné spať. – Vždy som myslel, že základ “podvižničestva” je spať čo najmenej. Ale tu sa ukazuje, že je to až ďalší stupeň, ktorý ukazuje Boh a nie človek sa má preňho rozhodnúť. Čo si o tom myslíte, koľko je primeraná miera spánku? Spasi Hospodi. S pozdravom D. [1] Путь умного делания. О молитве Иисусовой и божественной благодати. архиепископ Антоний (Голынский-Михайловский) https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Golynskij-Mihajlovskij/put-umnogo-delanija/2 odsek: ‘Сон должен быть…'”

Odpoveď

“Sláva Isusu Christu! Myslím si, že má pravdu. No pravdou je, že spánku nesmie byť ani viac než treba, je to mimoriadne dôležité. Myslím, že 6-8 hodín je rozumná miera pre väčšinu ľudí. Ak si dobre pamätám, tak aj o. Serafím Rose spal, podľa svojich vlastných slov, 7 hodín. Aj o. Josif Isichasta veľmi dbal na to, aby on sám aj jeho učeníci nespali menej (ani viac), než mali pravidlo, pretože je to potom na úkor modlitby a nesúhlasil s tým, aby im ktokoľvek ubral z času na oddych kvôli tomu, aby mohli vykonať čo najlepšie modlitbu. Sv. Ján Zlatoústy spal v istom období 2 hodiny postojačky opretý o stenu, no neskôr napísal, aby tak nikto nerobil, pretože to bolo nerozumné, a v spojení s inými podvihmi si na celý život poškodil zdravie. Niečo také môže byť vhodné snáď iba na sklonku života pre niektorých zopár výnimočných ľudí, ktorým da Boh takýto mimoriadny dar, no v žiadnom prípade nie pre ostatných.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
1. apríla 2019