Pýtajte sa … Je v rozpore s učením pravoslávnej Cirkvi dávať úplatky lekárom?

Pýtajte sa … Je v rozpore s učením pravoslávnej Cirkvi dávať úplatky lekárom?

Otázka

“Christos posredi nás. Mám otázku na o. Pružinského. Je v rozpore s učením pravoslávnej Cirkvi dávať úplatky lekárom? Za odpoveď ďakujem, bohuznámy Pavel.”

Odpoveď

“I jesť i budet. Podľa Evanjelia, čiže podľa učenia Pravoslávnej cirkvi, kto je bez akéhokoľvek hriechu, nech prvý odsúdi úplatkára.

prot. Štefan Pružinský, ml.”
23. marca 2020