PÝTAJTE SA … Je správne robiť dobro a tým nepriamo podporovať hriech?

PÝTAJTE SA … Je správne robiť dobro a tým nepriamo podporovať hriech?

Otázka

Sláva Isusu Christu,
Ako by mal človek žiť úplne správne, tak aby nikoho priamo ani nepriamo nepodporoval v hriechu? Vyzerá to tak, že väčšina z nás podporujeme hriech v mnohých oblastiach (ak sa teda jedná o hriech). Prosím objasnite mi ktoré z týchto vecí sú a ktoré nie sú hriech? Čo zo spomenutého môžeme robiť a čo by sme nemali a prečo? Uvediem aspoň niekoľko príkladov:
1. Platenie zdravotného poistenia štátu (vieme že štát za to financuje mnoho hriešnych vecí, ako sú napríklad potraty). Isus Christos povedal: “Dávajte cisárovi, čo je cisárovo” ale treba dávať cisárovi peniaze aj keď viem, že podporuje hriech?
2. Kupovanie rôznych výrobkov v hypermarketoch alebo supermarketoch. Tieto spoločnosti nútia pracovať ľudí v Nedeľu alebo financujú rôzne hriešne akcie a podujatia. Čiže je správne podporovať kúpou tovaru tieto spoločnosti, keď vieme že hrešia (nemyslím len nakupovanie v Nedeľu, ale celkovo)? Takisto zrejme nebude správna kúpa niektorých svetovo známych výrobkov o ktorých vieme (alebo aspoň tušíme) že majitelia financujú rôzne hriešne veci, ako napríklad výskumy na embryách alebo nespravodlivé vojenské operácie.
3. Kúpa auta. Väčšina automobiliek (okrem iného) nútia pracovať ľudí vo sviatočný deň a človek kúpou auta túto spoločnosť podporuje. Telefonovanie, kúpa mobilného telefónu a platenie operátorovi. Aj predajca hardware-u aj operátori financujú rôzne hriešne projekty, alebo nútia pracovať ľudí v Nedeľu. Keby sme si telefóny nekupovali, hriech by nerobili. Alebo tankovanie benzínu, podporujeme tým ropné spoločnosti, ktoré patria medzi najbohatšie spoločnosti sveta a financujú veľmi veľa zlého.
4. Cestovanie autobusom alebo vlakom v Nedeľu, keby sme nikto v Nedeľu necestovali, zamestnanci by nemuseli pracovať vo sviatočný deň. (V tejto dobe sa to dá ťažko dodržiavať).
5. Práca v rôznych veľkých alebo nadnárodných spoločnostiach (napr. u mobilných operátorov). Je správne v nej pracovať, keď vieme, že podporujú rôzne hriešne projekty aj keď človek prácou (napr. riešenie tech. problémov) priamo hriech nerobí?
Takýchto príkladov je mnoho. Na druhej strane spomenutými vecami môžeme urobiť veľmi veľa dobrého, ale je správne robiť dobro a tým nepriamo podporovať hriech? V súčasnosti sme už tak veľmi na na všetky veci a činnosti navyknutí, že už by sme bez nich pomaly ani neprežili, robíme to však správne?
Ďakujem.
V Christovi
Peter K.

Odpoveď

“Sláva Isusu Christu! Milý Peter, keď Isus Christos hovoril, aby sme dali cisárovi, čo je cisárovo, a sám prostredníctvom apoštola Petra zaplatil daň za seba aj za neho, ukázal tým, že nie je naša starosť a zodpovednosť, čo s týmito peniazmi cisár (vláda, štát, senát, úrady a pod.) urobí. Podobne aj Boh Otec posiela podľa slov Evanjelia slnko aj dážď na spravodlivých aj nespravodlivých a nie je spoluvinný v tom, že mnohí z nich tieto dary a podmienky zneužijú na konanie zla. To isté platí aj o našom platení poisťovniam a firmám, o ktorom píšeš. My zaplatíme za služby, ktoré využívame, mali by to byť samozrejme iba dobré služby, a to, čo s týmito peniazmi urobia správcovia alebo majitelia týchto inštitúcii, je už na ich zodpovednosti pred zákonmi ľudskými aj Božími. My sa snažme konať si svoju prácu a službu, plniť si svoje záväzky, platiť dlhy, konať všetkým dobro a ostatné nech súdia súdy a Boh.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
23. marca 2019