Pýtajte sa … Dejú sa zázraky mimo pravoslávia?

Pýtajte sa … Dejú sa zázraky mimo pravoslávia?

Otázka

“Slava Isusu Christu!
Otče, v práci mám väčšinu žien, ktoré sú aktívne katolíčky. Čoraz častejsie medzi nimi počujem, ako si rozprávajú o ich svätcovi s menom Šarbel (Charbel) Makhluf. Dala som si jeho meno do googlu a neviem, ako tomu rozumieť z pohľadu pravoslávnej viery. Je ich asi viac takýchto svätcov u katolíkov, ktorí svojim životom sa približujú našej Tradícii, no nie sú v jednote s Pravoslávnou cirkvou. Môžu získať od Boha takú veľkú milosť, že sa dejú zázraky, že majú neporušené telá po smrti, že z nich vyteká voňavá tekutina (myro?) atď….?
Ďakujem za odpoveď.”

Odpoveď

“Sláva Isusu Christu!
To, že niekde vyteká myro, alebo nejaké ostatky voňajú, alebo z nich vyteká krv, a pod., môže byť výsledkom zbožnosti nejakých ľudí na danom mieste, ale môže to byť aj Božím varovaním, či výzvou k pokániu na mieste, kde je veľa hriechu a poblúdenia. Ako hovorí apoštol Pavol, kde je veľa hriechu tam je aj veľa blahodate. Plačúce sochy boli napríklad známe aj medzi pohanmi a vytekanie krvi napríklad z ikony sa v Pravoslávnej cirkvi všeobecne považuje za Božie varovanie pred veľkým množstvom hriechu, ktorý sa niekde deje. V pravoslávnych služobníkoch sa tiež píše, že keď niekto uvidí v Čaši mäso a krv, že má činiť pokánie. Podobne aj v Evanjeliu sa opisujú zázraky, ktoré Boh urobil medzi samaritánmi, čo boli v podstate heretici, alebo medzi pohanmi (žena Kanaánka a i.) alebo nad posadnutými v spoločnosti, kde nebolo viery (Gadara) a odkiaľ Christa nakoniec vyhnali. Z toho všetkého vyplýva, že z prítomnosti zázrakov na nejakom mieste nie je možné robiť jednoznačne závery o tom, žeby títo ľudia boli správni veriaci, pravoslávni, mimoriadne zbožní alebo niečo podobné. Príčiny zázraku vie len Boh. Ak sa niekde nejaké zázraky naozaj stali, nech bude Bohu sláva a to je všetko. Pravoslávie je možné spoznať podľa pravdivej evanjeliovej viery, ktorá vedie k zdravému duchovnému životu v reálnom spoločenstve s Bohom a k dobrým skutkom konaným v duchu Evanjelia a Božej vôle. Či takto veril a žil aj ten svätý, o ktorom hovoria ženy v práci, ja neviem, nepoznám ho. Ak áno, tak bol pravoslávny a ak by mal možnosť sa pripojiť aj navonok k Pravoslávnej cirkvi, urobil by to.
S pozdravom

prot. Štefan Pružinský, ml.”
30. júla 2019