Pýtajte sa … Darovať orgán?

Pýtajte sa … Darovať orgán?

Otázka

“Dobrý deň, chcela som sa opýtať, je správne keď niekto obetuje svoj život za blížneho a to tým spôsobom, že mu daruje jeden dôležitý orgán bez ktorého nie je život možný (napr. srdce, pečeň, …)? Za odpoveď vopred veľmi ďakujem”

 

Odpoveď

“Dobrý deň, doposiaľ som sa nestretol s oficiálnou odpoveďou Cirkvi na Vašu otázku, takže Vám môžem napísať iba svoj názor, ktorý, nádejám sa, bude v súlade s Evanjeliom učením a Tradíciou Pravoslávnej cirkvi. To, o čom píšete, by bolo v podstate obetovaním vlastného života pre život iného človeka. Isus Christos hovorí: “Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov” (Jn 15, 13) a tiež svätý apoštol Ján podobne hovorí: “Lásku sme poznali podľa toho, že On (Christos) položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov” (1Jn 3, 16). V duchu týchto slov sa domnievam, že za istých okolností a v niektorých prípadoch by mohlo byť to, o čom píšete, správne rozhodnutie. Muselo by však ísť o prípad, ktorý by bol najprv:
1. veľmi dobre konzultovaný s lekármi, ktorí by museli potvrdiť, že ide o vhodného darcu a že je šanca na úspešnú transplantáciu,
2. dobre zvážený a premyslený, či sa takýmto skutkom v danom prípade nevykoná viac zla než dobra, čiže nebudú napríklad opustené malé deti, o ktoré sa potom nebude mať kto plnohodnotne postarať, alebo či nebude opustený manžel, manželka, prípadne ďalší príbuzní, ktorí s tým nesúhlasia a pre ktorých by to mohla byť nenahraditeľná strata a veľké nešťastie,
3. vykonaný s požehnaním Božím cez Cirkev a duchovníka (kňaza).
V tejto otázke je potrebné byť veľmi opatrný, neunáhliť sa a všetko najprv dobre zvážiť, aj to, že transplantácia sa nemusí podariť.

S úctou a láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
10. apríla 2019