PÝTAJTE SA … Čo všetko by som musel na svojej ceste k pravoslávnej viere podstúpiť?

PÝTAJTE SA … Čo všetko by som musel na svojej ceste k pravoslávnej viere podstúpiť?

Otázka

“Sláva Isusu Christu, chcem sa opýtať – ako pokrstený gréckokatolík nejaký čas uvažujem o prestupe do Pravoslávnej cirkvi. Čo všetko by som teda musel na svojej ceste k pravoslávnej viere podstúpiť? Ďakujem!”

Odpoveď

“Sláva na viki Bohu. Úprimne som rád, že sa Vášho srdca dotkla Božia blahodať a túžba po pravde. Keď si niekoho povolá Boh, aby Ho nasledoval, vtedy sa to dá len ťažko slovami vysvetliť alebo opísať, lebo je to Božie dielo. Človek jednoducho zahorí láskou a ide za ňou, lebo je to jeho šťastie, túžba, želanie. Ak je Vaše želanie úprimné, potom prirodzene bude viesť aj k vstupu do Pravoslávnej Cirkvi, do spoločenstva rovnako zmýšľajúcich bratov a sestier, do Vašej novej duchovnej rodiny. Pravoslávie je najlepšie prijať cez úplný pravoslávny krst. V rámci prípravy na Krst by bolo dobré, aby ste sa osobne skontaktovali s nejakým pravoslávnym duchovným, ktorý Vám pomôže pripraviť sa na prijatie pravoslávia, vysvetlí Vám viac o pravoslávnej viere a povie Vám, čo je k prijatiu krstu potrebné. Najdôležitejšie zo všetkého je samozrejme úprimné pokánie, úprimná túžba žiť s Bohom podľa Evanjelia a láska k blížnym. Prajem Vám srdečne všetko najlepšie, nech Boh blahosloví (požehná) Vaše želanie a nech Vám pomôže ho uskutočniť.

S úctou a láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.
30. marec 2018