Pýtajte sa… Aký postoj má pravoslávna Cirkev na koncerty, používanie hudobných nástrojov a potlesk v chrámoch?

Pýtajte sa… Aký postoj má pravoslávna Cirkev na koncerty, používanie hudobných nástrojov a potlesk v chrámoch?

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!
Aký postoj má pravoslávna Cirkev na koncerty, používanie hudobných nástrojov a potlesk v chrámoch? Ďakujem za odpoveď

V dnešnej dobe, keď môže byť dieťa kľudne hrubé k dospelému a tínedžer môže piť pivo a fajčiť na schodoch chrámu, je veľmi dôležité vzbudiť v mladej generácii zmysel pre rešpekt a úctu. Niektorí kňazi však kráčajú s dobou, s duchom tejto doby – „nič nie je sväté,“ urobme zo všetkého zábavu – show must go on! Grécke slovo άγιος (svätý) sa chápalo ako „oddelené pre Boha,“ to znamená, že chrám je zvláštne miesto, zvláštne územie, kde dochádza k najužšiemu spojeniu Boha a človeka – v tajine svätého Prijímania. A pocit úcty k svätému miestu je nevyhnutnou podmienkou pre život kresťana a nábožného človeka vôbec! Kde nie je úcta k svätému miestu, tam nie je ani náboženstvo! Chrám je miesto, kde sa vykonávajú sväté tajiny, kde sa modlí k Bohu, a preto by sa územie chrámu nemalo využívať na žiadne predstavenia. Máme na to dostatok priestorov, kde takéto podujatia konať. Počas bohoslužieb sa v pravoslávnych chrámoch nehrá na hudobných nástrojoch. Rímskokatolíci a protestanti majú na bohoslužbách organ, v modernejších evanjelických kostoloch aj klavír a v evanjelických kostoloch často hrajú malé orchestre – gitary, bicie, zosilňovače. Prečo pravoslávna Cirkev pri bohoslužbách nepoužíva hudobné nástroje? Prebúdzajú emócie, city (hovoril o tom Klement Alexandrijský a iní cirkevní otcovia). Vďaka nim môže srdce začať biť rýchlejšie alebo naopak pomalšie, inými slovami, hudba ovplyvňuje emócie človeka. Práve preto pravoslávna Cirkev vždy zastávala názor, že pri bohoslužbách nie je miesto pre hudobné nástroje. Nie je možné umelo – pomocou organov, píšťal, klavírov, bicích a gitár – uviesť do pohybu zmysly. Ak sa v človeku objavia emócie, potom ich musí prebudiť Duch Svätý pôsobiaci v srdci. Cirkev teda vždy podriaďovala hudbu slovu, melódiu Evanjeliu. Srdce by malo byť pohnuté Božím slovom teda Evanjeliom. A k tomu, Boh nám daroval dokonalý nástroj, ktorým sú hlasivky. Pri speve sa ľudský hlas stáva hudobným nástrojom, pretože človek ním dokáže vytvárať hudobné zvuky – tóny a spájať ich do hudobných tvarov (melódií) a celkov (piesní). Čo sa týka potlesku v chrámoch je to určité vyjadrenie, ktoré patrí skôr na predstavenia a keďže svätá liturgia ani žiadne iné bohoslužobné úkony nie sú predstavením, nie je dôvod tlieskať v chrámoch. Túto otázku by som ukončil slovami z Evanjelia kde Isusa Christa strávila horlivosť pre Boží dom. ,,Nerobte pelech z domu môjho otca.“ Majme chrám v obrovskej úcte a premýšľajme o nich ako o sakrálnom mieste (z latinského Sacer – „posvätný“ stavba slúžiaca pre výhradne Bohoslužobné úkony).

Blahodať Božia nech je so všetkými Vami.

jerej Mgr. Nikifor Surma, duchovný BPM
február 2024

Vaše otázky posielajte na: clanky.istina@gmail.com alebo na bpmslovensko@gmail.com.

Odpovede vrámci rubriky Pýtajte sa prvotne uverejňujeme v našom mesačníku ISTINA.

Zdroj obrázka: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Classical_spectacular10.jpg